logo
Komunikat Krakowskiego Banku Spółdzielczego

W dniu 24.10.2023 roku Pan Tomasz Styczyński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Zgodnie z planem sukcesji, zarządzanie bankiem powierzone zostało Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Kumorkowi.


Tomasz Styczyński w przekazanym na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej KBS oświadczeniu zaznaczył, że powody złożenia rezygnacji są osobiste. Jednocześnie wymienił osiągnięcia Banku za jego kadencji.


Konsekwencją dobrej współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej są rekordowe zyski osiągane przez Bank od początku mojej kadencji, poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych, istotny spadek kredytów zagrożonych, wdrażane projekty transformacyjne związane z nowym modelem biznesowym. Jestem przekonany, że pozostawiam Bank w bardzo dobrej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Ufam, że dobre kierunki będą kontynuowane – napisał Tomasz Styczyński, życząc dalszych sukcesów Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu i jego pracownikom na czele z Radą Nadzorczą i Zarządem.


Krakowski Bank Spółdzielczy dziękuje Panu Tomaszowi Styczyńskiemu za jego ciężką pracę i wkład w pozytywną zmianę Banku życząc mu nowych wyzwań i wielu sukcesów.


Zarząd kierowany przez Wiceprezesa Mariusza Kumorka, do czasu powołania przez Radę Nadzorczą osoby p.o. Prezesa Zarządu, kontynuuje wdrażanie nowego modelu biznesowego Banku, jak również wszystkich istotnych inicjatyw i działań zapoczątkowanych przez Radę Nadzorczą w połowie 2020 roku.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.