logo
Komunikat Krakowskiego Banku Spółdzielczego

W dniu 24.10.2023 roku Pan Tomasz Styczyński złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Zgodnie z planem sukcesji, zarządzanie bankiem powierzone zostało Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Kumorkowi.


Tomasz Styczyński w przekazanym na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej KBS oświadczeniu zaznaczył, że powody złożenia rezygnacji są osobiste. Jednocześnie wymienił osiągnięcia Banku za jego kadencji.


Konsekwencją dobrej współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej są rekordowe zyski osiągane przez Bank od początku mojej kadencji, poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych, istotny spadek kredytów zagrożonych, wdrażane projekty transformacyjne związane z nowym modelem biznesowym. Jestem przekonany, że pozostawiam Bank w bardzo dobrej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Ufam, że dobre kierunki będą kontynuowane – napisał Tomasz Styczyński, życząc dalszych sukcesów Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu i jego pracownikom na czele z Radą Nadzorczą i Zarządem.


Krakowski Bank Spółdzielczy dziękuje Panu Tomaszowi Styczyńskiemu za jego ciężką pracę i wkład w pozytywną zmianę Banku życząc mu nowych wyzwań i wielu sukcesów.


Zarząd kierowany przez Wiceprezesa Mariusza Kumorka, do czasu powołania przez Radę Nadzorczą osoby p.o. Prezesa Zarządu, kontynuuje wdrażanie nowego modelu biznesowego Banku, jak również wszystkich istotnych inicjatyw i działań zapoczątkowanych przez Radę Nadzorczą w połowie 2020 roku.

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.