Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Oprocentowanie stóp referencyjnych

Informacja dla Klientów posiadających kredyty oprocentowane według zmiennych stóp procentowych w oparciu o stopy referencyjne
Rodzaj stopy referencyjnej Wartość Obowiązuje od
WIBOR 3M 1,73% 01.01.2017
WIBOR 6M 1,81% 01.01.2017
WIBOR 12M 2,04% 01.01.2015 dotyczy kredytu w ROR
WIBOR 12M 1,85% 01.01.2017 dotyczy kredytów w ROR udzielonych po 01.01.2016
WIBOR 12M 1,85% 01.01.2017 dotyczy karty kredytowej

Oprocentowanie należności przeterminowanych
Rodzaj oprocentowania Wartość Obowiązuje od
Oprocentowanie równe czterokrotności stopy lombardowej NBP 10% 05.03.2015