logo
Ubezpieczenie upraw i zwierząt

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

Warianty ubezpieczeń upraw lub zwierząt to w szerokim zakresie ochrona przed skutkami wystąpienia niespodziewanych zdarzeń takich jak np. grad, przymrozki, ogień czy huragan. W różnych dostępnych pakietach ochronnych jest możliwość wyboru wariantu zabezpieczającego gospodarstwo rolne w podstawowym, wymaganym ustawą obszarze ale także można rozszerzyć zakres o dobrowolne elementy chroniąc majątek oraz uzyskać odszkodowanie za straty jakościowe w produkcji rolnej lub w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków.

ZAKRES ochrony:

 • obowiązkowe i dodatkowe ubezpieczenie plonów lub zwierząt
 • ubezpieczenie upraw lub zwierząt od wystąpienia nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych
 • ubezpieczenie zwierząt gospodarskich od szkód wynikających ze skażenia lub zanieczyszczenia
 • nieosiągnięty lub utracony zysk z produkcji zwierzęcej
 • ochrona w przypadku poniesionej straty jakościowej w uprawie
 • ochrona dodatkowa w zakresie NNW

DLA KOGO przeznaczony produkt

Produkt kierowany do:

 • producentów rolnych
 • przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych prowadzących ewidencję mienia

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia w pakietach obowiązkowych oraz dobrowolnych
 • wysokie dopłaty do ubezpieczenia z budżetu państwa (aż do 65%)
 • elastyczny dobór ochrony w zależności od prowadzonej działalności

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.