logo
Ubezpieczenie maszyn rolniczych

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

Ubezpieczenie maszyn rolniczych ma za zadanie chronić majątek ruchomy właścicieli gospodarstw rolnych użytkujących maszyny rolnicze w zakresach takich jak m.in. agro casco, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów, odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich. Ubezpieczenie to można także zastosować do ubezpieczenia maszyn i urządzeń przez firmy wykonujące usługi w rolnictwie i leśnictwie, firmy komunalne lub budowlane użytkujące maszyny rolnicze, leasingodawców lub pożyczkodawców finansujących zakup maszyn rolniczych oraz wystawców maszyn rolniczych na targach.

ZAKRES ochrony:

 • ochrona agro casco
 • NNW kierowcy i pasażera
 • OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich
 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

DLA KOGO przeznaczony produkt:

Produkt kierowany do:

 • gospodarstw rolnych użytkujących maszyny rolnicze
 • najemców maszyn rolniczych
 • firm wykonujących usługi z wykorzystaniem maszyn rolniczych
 • wystawców maszyn rolniczych na targach
 • leasingodawców i pożyczkodawców finansujących zakup maszyn rolniczych

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

 • zabezpieczenie finansowe posiadanego mienia
 • ochrona w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia i od zdarzeń dodatkowych
 • kilka wariantów ochronnych do wyboru z różnym zakresem ubezpieczenia
 • szeroka gama produktów dodatkowych dostępnych w ramach wariantów
 • profesjonalna obsługa posprzedażowa i szybka pomoc w przypadku szkody

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

 

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.