logo
Ubezpieczenie gospodarstw rolnych i OC rolnika

CZEGO dotyczy ubezpieczenie:

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego jest przeznaczone dla osób spełniających zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych definicję rolnika będącego w posiadaniu gospodarstwa rolnego. Z ubezpieczenia rolnego w wariancie dobrowolnej ochrony może także skorzystać rolnik, lub osoba fizyczna posiadająca mienie do prowadzenia działalności rolniczej.

ZAKRES ochrony:

 • obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków stanowiących gospodarstwo rolne
 • dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie NNW
 • ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii
 • dobrowolne ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

DLA KOGO przeznaczony produkt

Produkt kierowany do:

 • rolników spełniających definicję na podstawie ustawy
 • osób fizycznych nie spełniających definicji rolnika w myśl ustawy
 • osób, które nie ukończyły 80 roku życia w zakresie ubezpieczenia NNW

KORZYŚCI wynikające z posiadania produktu:

 • ochrona interesu majątkowego
 • zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • zabezpieczenie majątku od skutków zdarzeń losowych, także atmosferycznych
 • zabezpieczenie się na wypadek zdarzeń związanych z uszkodzeniem ciała, utratą zdrowia lub śmiercią
 • zrealizowanie obowiązku ustawowego o obowiązkowych ubezpieczeniach.

Pełny zakres ochrony i warunki, a także OWU wraz z Kartami Produktów wszystkich oferowanych w Banku Towarzystw Ubezpieczeniowych są dostępne w Banku oraz na stronach internetowych poszczególnych Towarzystw.

Generali TU S.A.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

PZU S.A.

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Konkurs SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.