Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Reklamacja

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Krakowski Bank Spółdzielczy (zwany dalej „Bankiem”) informuje, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Bank informuje ponadto, że jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych przez Państwa z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank wyłącznie w celu związanym z rozpatrzeniem reklamacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa.
Zaznaczyć w przypadku, gdy odpowiedź na reklamację ma zostać przesłana na podany w formularzu adres e-mail