logo
V Edycja Konkursu Dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych

W konkursie mogą wziąć udział Opiekunowie SKO w Szkołach, dla których Krakowski Bank Spółdzielczy prowadzi rachunek Szkolnej Kasy Oszczędnościowej. Celem Konkursu dla Opiekunów SKO, jest wsparcie działań edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli – Opiekunów SKO, kierowanych do uczniów Szkół. Poprzez ww. działania rozumie się opiekę nad Szkolną Kasą Oszczędnościową, dla której rachunek prowadzony jest przez Krakowski Bank Spółdzielczy oraz wsparcie w kształtowaniu nawyku świadomego oszczędzania wśród dzieci i młodzieży.
Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu odbywa się do dnia 10.04.2020 roku. Atrakcyjne nagrody dla Laureatów: kamera cyfrowa, tablet oraz smartfon.
Szczegółowe warunki Konkursu określone są w Regulaminie Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.