logo
Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

Rachunki Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych otwierane są na wniosek Zarządu PKZP. Podstawowym źródłem zasilania rachunku oszczędnościowego PKZP są środki pieniężne pochodzące z wkładów członkowskich pracowników zakładów pracy, w których kasy te funkcjonują. Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunkach oszczędnościowych PKZP wynosi 0 % w skali roku.


Ze środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych PKZP, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.

Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku oszczędnościowym, oferujemy również korzystanie z usługi bankowości elektronicznej (KBS24) - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwalający przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach.

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.01.2022r.

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Zapytaj o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.