logo
Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe

Rachunki Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych otwierane są na wniosek Zarządu PKZP. Podstawowym źródłem zasilania rachunku oszczędnościowego PKZP są środki pieniężne pochodzące z wkładów członkowskich pracowników zakładów pracy, w których kasy te funkcjonują. Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunkach oszczędnościowych PKZP wynosi 0 % w skali roku.


Ze środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych PKZP, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Zimowy”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt „Tęcza”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Konkurs SKO

IV Edycja

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.