logo
Rachunek oszczędnościwo-rozliczeniowy STANDARD

Posiadanie w Krakowskim Banku Spółdzielczym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) zwanego inaczej kontem osobistym umożliwia sprawne, komfortowe i bezpieczne zarządzanie finansami w sposób maksymalnie prosty.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy STANDARD przeznaczony jest dla osób, które zadeklarują stały miesięczny wpływ na rachunek. Bank nie stawia wymogu minimalnej kwoty wpłaty. Wpływy mogą być zadeklarowane jako wpłata na rachunek lub jako wpływ z tytułu pensji, stypendium, renty czy emerytury.
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym wynosi 0 %.

  • wpłaty i wypłaty bez prowizji,
  • wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz.

 

USŁUGI DODATKOWE:
Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku ROR STANDARD, proponujemy również korzystanie z dodatkowych usług, takich jak:

  • stałe zlecenie – to wygodna forma regulowania cyklicznych płatności. Dzięki tej usłudze to Bank pilnuje terminów płatności Twoich comiesięcznych stałych opłat np. z tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu itp. z Twojego rachunku ROR,
  • polecenie zapłaty - za zgodą posiadacza rachunku zakład energetyczny, gazowniczy czy sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za gaz, prąd czy telefon,
  • Karta VISA - posiadacz tej karty VISA ma możliwość wypłaty swoich pieniędzy - bez pobierania opłat za transakcje - w sieci ponad 5.000 wskazanych bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet,
  • Bankowość elektroniczna KBS24 - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwoli przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, zakładanie rachunków lokat, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów (np. ZUS, US i inne), realizację stałych zleceń, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach, przeglądanie aktualnej tabeli kursów walut (kursów własnych Banku i kursów NBP), przeglądanie blokad środków na Rachunku z tytułu transakcji kartami płatniczymi, czy wyszukiwanie Urzędów Skarbowych, zarządzanie przez Użytkownika limitami karty płatniczej typu debetowego wydanej dla niego przez Bank,
  • SMS Banking - w ramach tej usługi za pomocą SMS-a posiadacz rachunku może uzyskać informacje o każdej zmianie salda, stanie rachunku na początek dnia roboczego, otrzymanych wpłatach jak również debecie na rachunku.

 

Zakładając ROR STANDARD w Krakowskim Banku Spółdzielczym zyskujesz atrakcyjny kredyt w rachunku!

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Wakacyjny”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.09.2018r

Sprawdź

Wręczenie nagród SKO

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.