logo
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy STANDARD

Posiadanie w Krakowskim Banku Spółdzielczym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) zwanego inaczej kontem osobistym umożliwia sprawne, komfortowe i bezpieczne zarządzanie finansami w sposób maksymalnie prosty.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy STANDARD przeznaczony jest dla osób, które zadeklarują stały miesięczny wpływ na rachunek. Bank nie stawia wymogu minimalnej kwoty wpłaty. Wpływy mogą być zadeklarowane jako wpłata na rachunek lub jako wpływ z tytułu pensji, stypendium, renty czy emerytury.
Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym wynosi 0%.

 • Wpłaty gotówki i wypłaty gotówki bez prowizji,
 • wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz.


USŁUGI DODATKOWE:
Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku ROR STANDARD, proponujemy również korzystanie z dodatkowych usług, takich jak:

 • zlecenie stałe – to wygodna forma regulowania cyklicznych płatności. Dzięki tej usłudze to Bank pilnuje terminów płatności Twoich comiesięcznych stałych opłat np. z tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu itp. z Twojego rachunku ROR,
 • polecenie zapłaty - za zgodą posiadacza rachunku zakład energetyczny, gazowniczy czy sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za gaz, prąd czy telefon,
 • wydanie i obsługa karty płatniczej (karta Visa) - posiadacz karty ma możliwość wypłaty gotówki - bez pobierania opłat za transakcje - w sieci ponad 5.000 wskazanych bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet,
 • usługa bankowości elektronicznej (KBS24) - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwoli przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, zakładanie rachunków lokat, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów (np. US i inne), realizację stałych zleceń, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach, przeglądanie aktualnej tabeli kursów walut (kursów własnych Banku i kursów NBP), przeglądanie blokad środków na Rachunku z tytułu transakcji kartami płatniczymi, czy wyszukiwanie Urzędów Skarbowych, zarządzanie przez Użytkownika limitami karty płatniczej typu debetowego wydanej dla niego przez Bank,
 • powiadamianie SMS (SMS Banking) - w ramach tej usługi za pomocą SMS-a posiadacz rachunku może uzyskać informacje:
  - o zmianie wolnych środków,
  - operacjach - uznanie tj. operacjach zaksięgowanych na rachunku po stronie MA.

 
Zakładając ROR STANDARD w Krakowskim Banku Spółdzielczym zyskujesz atrakcyjny kredyt w rachunku płatniczym!

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.