logo
Biometryczna wypłata gotówki

Biometryczna wypłata gotówki to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma wypłaty gotówki z bankomatu bez konieczności posługiwania się tradycyjnymi kartami. Aby dokonać wypłaty wystarczy podać numer PESEL oraz przyłożyć palec do czytnika znajdującego się w bankomacie biometrycznym.

Biometria jest zespołem metod służących do sprawdzania tożsamości osób i ich automatycznego rozpoznawania. Biometria naczyń krwionośnych palca wykorzystywana w Krakowskim Banku Spółdzielczym (z angielskiego Finger Vein) wykorzystuje unikalny wzorzec naczyń krwionośnych, znajdujących się wewnątrz ludzkiego palca. Wzorzec ten jest niepowtarzalny i nie zmienia się z wiekiem. Technologia Finger Vein została stworzona dla banków w celach weryfikacji klientów. Zapewnia ona krótki czas weryfikacji tożsamości. Biometria jest najbezpieczniejszym narzędziem służącym do autoryzacji. Nie może zostać wykorzystana przez innego użytkownika czy też skradziona. Systemy biometryczne odznaczają się dodatkową, bardzo przydatną zaletą - wykluczają przykrości związane z zapomnieniem lub zgubieniem nośnika identyfikacji.

Biometria dla klientów KBS dostępna jest w 17 bankomatach Banku:

 • Kraków, Rynek Kleparski 7 i 8
 • Miechów, ul. Sienkiewicza 12
 • Miechów, ul.Rynek16
 • Siepraw, ul. Kawęciny 12
 • Tarnów, ul. Kołłątaja 9
 • Mogilany, ul. Parkowa 2A
 • Katowice, ul. Mickiewicza 29
 • Liszki, Liszki 36
 • Liszki, Liszki 207
 • Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 10
 • Zabierzów, ul. Kolejowa 10
 • Kraków, ul. Kobierzyńska 93
 • Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 17
 • Skawina, ul. Słowackiego 1
 • Szczurowa, ul. Rynek 3c
 • Brzesko, ul. Ogrodowa 6
 • Gdów, Rynek 116

Placówka Banku wyposażona w Czytnik biometryczny udostępnia usługę Biometrii do Rachunku prowadzonego w tej Placówce. Klient aby móc korzystać z metody wypłat biometrycznych ze wskazanego rachunku, w pierwszym kroku musi złożyć swój wzorzec biometryczny, poprzez zeskanowanie wskazanych palców, w placówce banku udostępniającej możliwość wypłat biometrycznych.
Do wykonania wypłaty biometrycznej w bankomacie KBS wyposażonym w czytnik biometryczny niezbędne jest podanie przez Użytkownika numeru PESEL, kwoty transakcji płatniczej oraz akceptacja numeru rachunku, z którego realizowana będzie transakcja. Przy wypłacie gotówki za pomocą biometrii Klient musi zainicjować transakcje biometryczną wciskając klawisz wskazany na ekranie bankomatu, następnie poprzez klawiaturę "pin pad" na bankomacie wpisuje swój nr PESEL, w kolejnym kroku proszony jest o przyłożenie palca do czytnika znajdującego się na bankomacie.
Po pomyślnej weryfikacji wzorców biometrycznych proces wypłaty jest niemal identyczny jak w przypadku wypłaty kartą, z taką różnicą, że klient wskazuje rachunek, z którego ma zostać dokonana wypłata. Limit transakcji płatniczej dla jednego Użytkownika obowiązujący dla usługi Biometrii udostępnianej do danego Rachunku jest limitem dziennym i wynosi maksymalnie 5 000 zł. Limit ten stanowi wielokrotność kwoty 10 zł. Do obsługi biometrycznej w bankomatach KBS wykorzystywane są nominały 10 PLN oraz 50 PLN.

Urządzenia służące do pobierania wzorców biometrycznych umożliwiających wykonanie operacji biometrycznej znajdują się w 16 Oddziałach Banku:

 • Kraków, Rynek Kleparski 8
 • Miechów, ul. Rynek 16
 • Liszki, Liszki 36
 • Mogilany, ul. Parkowa 2A
 • Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego10
 • Siepraw, ul. Kawęciny 12
 • Tarnów, ul. Kołłątaja 9
 • Kraków-Ruczaj, ul. Kobierzyńska 93
 • Skawina, ul. Słowackiego 1
 • Szczurowa, ul. Rynek 3C
 • Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 17
 • Katowice, ul. Mickiewicza 29
 • Zabierzów, ul. Kolejowa 4
 • Miechów, ul. Sienkiewicza 12
 • Brzesko, ul. Ogrodowa 6
 • Gdów, Rynek 116

 

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Promocja kredytu

do 31.12.2019r

Sprawdź

Kredyt „Wiosenny”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Konkurs SKO

IV Edycja

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.