logo
Biometryczna wypłata gotówki

Biometryczna wypłata gotówki to nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma wypłaty gotówki z bankomatu bez konieczności posługiwania się tradycyjnymi kartami. Aby dokonać wypłaty wystarczy podać numer PESEL oraz przyłożyć palec do czytnika znajdującego się w bankomacie biometrycznym.

Biometria jest zespołem metod służących do sprawdzania tożsamości osób i ich automatycznego rozpoznawania. Biometria naczyń krwionośnych palca wykorzystywana w Krakowskim Banku Spółdzielczym (z angielskiego Finger Vein) wykorzystuje unikalny wzorzec naczyń krwionośnych, znajdujących się wewnątrz ludzkiego palca. Wzorzec ten jest niepowtarzalny i nie zmienia się z wiekiem. Technologia Finger Vein została stworzona dla banków w celach weryfikacji klientów. Zapewnia ona krótki czas weryfikacji tożsamości. Biometria jest najbezpieczniejszym narzędziem służącym do autoryzacji. Nie może zostać wykorzystana przez innego użytkownika czy też skradziona. Systemy biometryczne odznaczają się dodatkową, bardzo przydatną zaletą - wykluczają przykrości związane z zapomnieniem lub zgubieniem nośnika identyfikacji.

Biometria dla klientów KBS dostępna jest w 17 bankomatach Banku:

 • Kraków, Rynek Kleparski 7 i 8
 • Miechów, ul. Sienkiewicza 12
 • Miechów, ul.Rynek16
 • Siepraw, ul. Kawęciny 12
 • Tarnów, ul. Kołłątaja 9
 • Mogilany, ul. Parkowa 2A
 • Katowice, ul. Mickiewicza 29
 • Liszki, Liszki 36
 • Liszki, Liszki 207
 • Bochnia, ul. K. Wielkiego 10
 • Zabierzów, ul. Kolejowa 10
 • Kraków, ul. Kobierzyńska 93
 • Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 17
 • Skawina, ul. Słowackiego 1
 • Szczurowa, ul. Rynek 3c
 • Brzesko, ul. Ogrodowa 6
 • Gdów, Rynek 116

Placówka Banku wyposażona w Czytnik biometryczny udostępnia usługę Biometrii do Rachunku prowadzonego w tej Placówce. Klient aby móc korzystać z metody wypłat biometrycznych ze wskazanego rachunku, w pierwszym kroku musi złożyć swój wzorzec biometryczny, poprzez zeskanowanie wskazanych palców, w placówce banku udostępniającej możliwość wypłat biometrycznych.
Do wykonania wypłaty biometrycznej w bankomacie KBS wyposażonym w czytnik biometryczny niezbędne jest podanie przez Użytkownika numeru PESEL, kwoty transakcji płatniczej oraz akceptacja numeru rachunku, z którego realizowana będzie transakcja. Przy wypłacie gotówki za pomocą biometrii Klient musi zainicjować transakcje biometryczną wciskając klawisz wskazany na ekranie bankomatu, następnie poprzez klawiaturę "pin pad" na bankomacie wpisuje swój nr PESEL, w kolejnym kroku proszony jest o przyłożenie palca do czytnika znajdującego się na bankomacie.
Po pomyślnej weryfikacji wzorców biometrycznych proces wypłaty jest niemal identyczny jak w przypadku wypłaty kartą, z taką różnicą, że klient wskazuje rachunek, z którego ma zostać dokonana wypłata. Limit transakcji płatniczej dla jednego Użytkownika obowiązujący dla usługi Biometrii udostępnianej do danego Rachunku jest limitem dziennym i wynosi maksymalnie 5 000 zł. Limit ten stanowi wielokrotność kwoty 10 zł. Do obsługi biometrycznej w bankomatach KBS wykorzystywane są nominały 10 PLN oraz 50 PLN.

Urządzenia służące do pobierania wzorców biometrycznych umożliwiających wykonanie operacji biometrycznej znajdują się w 16 Oddziałach Banku:

 • Kraków, Rynek Kleparski 8
 • Miechów, ul. Rynek 16
 • Liszki, Liszki 36
 • Mogilany, ul. Parkowa 2A
 • Bochnia, ul. K. Wielkiego10
 • Siepraw, ul. Kawęciny 12
 • Tarnów, ul. Kołłątaja 9
 • Kraków-Ruczaj, ul. Kobierzyńska 93
 • Skawina, ul. Słowackiego 1
 • Szczurowa, ul. Rynek 3C
 • Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 17
 • Katowice, ul. Mickiewicza 29
 • Zabierzów, ul. Kolejowa 4
 • Miechów, ul. Sienkiewicza 12
 • Brzesko, ul. Ogrodowa 6
 • Gdów, Rynek 116

 

skontaktuj się z nami
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody

* Pola obowiązkowe

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem podanych w formularzu danych osobowych. Bank informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Bank informuje ponadto, że o ile nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank doraźnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Osobom udostępniającym dane przysługuje także prawo do wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez zamieszczenie takiego żądania w treści formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa).
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu telefonicznej prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu telefonicznego marketingu produktów i usług banku do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, tj. zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług banku za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt "Wiosenny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.09.2018r

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki III edycji konkursów

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.