logo
Nieruchomości i wierzytelności na sprzedaż

Krakowski Bank Spółdzielczy zaprasza do składania ofert na zakup wymagalnych wierzytelności:
 
Wierzytelność nr 1:
2 kredyty inwestycyjne, 4 kredyty rewolwingowe, umowy kredytu udzielone w okresie od 21.08.2014 do 03.12.2015, łączny kapitał pozostały do spłaty: 7.929.361,58 zł.
Zabezpieczenia: zastawy rejestrowe na urządzeniach i pojazdach, przewłaszczenie środków trwałych, hipoteki umowne w wys.  9.987.160 zł i 1.360.000 zł (stacja benzynowa) oraz na drugiej nieruchomości 2.465.000 zł (lokal mieszkalny).
         
Wierzytelność nr 2:
Kredyt inwestycyjny, umowa kredytu z dnia 18.01.2016 r., kapitał pozostały do spłaty: 5.980.000,00 zł.
Zabezpieczenia: weksel poręczony, poręczenia cywilne, oświadczenia kredytobiorcy i poręczycieli o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwo do rachunku, zastaw rejestrowy na udziałach, przelew wierzytelności z obecnych i przyszłych umów dzierżawy nieruchomości, hipoteka łączna w wys. 11.209.450 zł (ośrodek jeździecki z częścią hotelową).
 
Wierzytelność nr 3:
Kredyt w rachunku bieżącym, umowa kredytu z dnia 06.06.2019 r., kapitał pozostały do spłaty: 498.934,51 zł.
Zabezpieczenia: weksel, pełnomocnictwo do rachunku, hipoteka w wys. 1.000.000 zł (hale magazynowe).
           
Wierzytelność nr 4:
1. Hipoteczny kredyt konsumpcyjny, umowa kredytu z dnia 02.08.2010 r., kapitał pozostały do spłaty 55.076,00 zł.
Zabezpieczenie: cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco, hipoteka zwykła w kwocie 100 000 zł i kaucyjna do kwoty 128 000 zł na nieruchomości mieszkalnej położonej w Libertowie.
2. Kredyt mieszkaniowo – hipoteczny, umowa kredytu z dnia z dnia 03.07.2009 r., kapitał pozostały do spłaty 872.595,18 zł.
Zabezpieczenie: cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco, hipoteka zwykła w kwocie 1 000 000 zł i kaucyjna do kwoty 1 800 000 zł na nieruchomości mieszkalnej położonej w Libertowie.
 
Wierzytelność nr 5:
Kredyt inwestycyjny, umowa  z dnia 08.12.2011 r., kapitał pozostały do spłaty 1.458.346,57 zł.
Zabezpieczenie: weksel własny in blanco, cesja praw z polisy ubezpieczenia budynku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, hipoteka do kwoty 3 289 500 zł na nieruchomości zabudowanej położonej w Pszczynie.
 
Oferty należy przesyłać na adres mailowy: windykacja@kbsbank.com.pl.
Osoba do kontaktu: Agnieszka Jakubińska-Ślusarczyk - tel. kom: 797 707 552.
Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności oraz nieruchomości stanowiących zabezpieczenie zostaną przekazane podmiotom zainteresowanym transakcją po zawarciu stosownej umowy o zachowaniu poufności.

Termin składania ofert do 14 czerwca 2021 r

 

Krakowski Bank Spółdzielczy informuje o nieruchomościach przejętych w toku postępowania windykacyjnego:
1. Nieruchomość przy ul. Husarskiej w Świdnicy – KW nr SW1S/00030232/0.
2. Nieruchomości przy ul. Popielskiego we Wrocławiu - KW nr WR1K/00114077/2, WR1K/00114078/9,  WR1K/00114080/6, WR1K/00114081/3, WR1K/00114079/6 (droga).
3. Działki budowlane Łysiec gmina Starcza - KW nr CZ1C/00185343/8 (22 działki).
Wyżej wymienione nieruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 519 060 639.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.