logo
Lokaty o zmiennej stopie procentowej - przyjmowane do dnia 27.03.2020r.

Lokaty te mogą być deponowane na okres 1-go, 3-ch lub 6-ciu miesięcy, a długość okresu oszczędzania wybiera Klient. Lokaty te są odnawialne, a odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Rachunku po upływie okresu oszczędzania. Odsetki te – zgodnie z dyspozycją Posiadacza Rachunku - mogą być dopisane do rachunku lokaty lub przekazane na rachunek oszczędnościowy prowadzony w Banku.

  • okres oszczędzania: 1,3 oraz 6 miesięcy
  • oprocentowanie zmienne
  • minimalna kwota wpłaty: 100 zł

Komunikat nr 1
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, z dniem 1 czerwca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej stopie procentowej. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §15 ust. 4 pkt 1 Regulaminu rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych, Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i Rad rodziców w Krakowskim Banku Spółdzielczym, zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Jeżeli przed dniem 01.06.2020 r. Posiadacz Rachunku lokaty nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

LOKATY

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE  DO 31.05.2020 r.

OPROCENTOWANIE  W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE OD 01.06.2020 r.

1 MIESIĄC

1,00%

0,05%

3 MIESIĄCE

1,05%

0,10%

6 MIESIĘCY

1,05%

0,10%

Komunikat nr 2
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020r., od dnia 10 lipca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej stopie procentowej. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §15 ust. 4 pkt 1 Regulaminu rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych, Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i Rad rodziców w Krakowskim Banku Spółdzielczym, zgodnie z którym wysokość oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku może ulec zmianie w przypadku zmiany stóp procentowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Jeżeli przed dniem 10.07.2020 r. Posiadacz Rachunku lokaty nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

 

OKRES TRWANIA LOKATY OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE DO 09.07.2020 r. OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE OD 10.07.2020 r.
1 MIESIĄC  0,05% 0,01%
3 MIESIĄCE 0,10% 0,01%
6 MIESIĘCY 0,10% 0,01%

 

Terminowe lokaty oszczędnościowe dla SKO o zmiennej stopie procentowej

Kalkulator lokaty:

Minimalna kwota na tej lokacie nie może być niższa niż 100

Kalkulator lokat służy do orientacyjnego porównania wartości zysku z poszczególnych rodzajów lokat. Ostateczna kwota odsetek wypłaconych posiadaczowi lokaty może nieznacznie odbiegać od wyliczenia dokonanego przez kalkulator lokat. Dla potrzeb kalkulatora lokat przyjęto umownie, że miesiąc ma 30 dni, a w przypadku lokat 12-to miesięcznych rok liczy 365 dni. Wyliczenia kalkulatora lokat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Wakacyjny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Płatności mobilne Garmin Pay

Płać i wypłacaj zegarkiem!

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.