logo
Lokaty o zmiennej stopie procentowej

Lokaty te mogą być deponowane na okres 1-go, 3-ch lub 6-ciu miesięcy, a długość okresu oszczędzania wybiera Klient. Lokaty te są odnawialne, a odsetki stawiane są do dyspozycji Posiadacza Rachunku po upływie okresu oszczędzania. Odsetki te – zgodnie z dyspozycją Posiadacza Rachunku - mogą być dopisane do rachunku lokaty lub przekazane na rachunek oszczędnościowy prowadzony w Banku.

  • okres oszczędzania: 1,3 oraz 6 miesięcy
  • oprocentowanie zmienne
  • minimalna kwota wpłaty: 100 zł

 

 

OKRES TRWANIA LOKATY OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
1 MIESIĄC 1,00%
3 MIESIĄCE 1,05%
6 MIESIĘCY 1,05%

 

Terminowe lokaty oszczędnościowe dla SKO o zmiennej stopie procentowej

Kalkulator lokaty:

Minimalna kwota na tej lokacie nie może być niższa niż 100

Kalkulator lokat służy do orientacyjnego porównania wartości zysku z poszczególnych rodzajów lokat. Ostateczna kwota odsetek wypłaconych posiadaczowi lokaty może nieznacznie odbiegać od wyliczenia dokonanego przez kalkulator lokat. Dla potrzeb kalkulatora lokat przyjęto umownie, że miesiąc ma 30 dni, a w przypadku lokat 12-to miesięcznych rok liczy 365 dni. Wyliczenia kalkulatora lokat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

ROR STUDENT

Wygodny i nowoczesny

Sprawdź

Kredyt „Świąteczny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt Tęcza

Na duże wydatki

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.