logo
Lokaty "Overnight"

Lokaty typu overnight są lokatami jednodniowymi, na które przenoszone są automatycznie - po zakończeniu dnia roboczego - środki pieniężne posiadacza lokaty, zgodnie z jego dyspozycją na podstawie umowy, zawieranej na czas nieokreślony.
Środki pieniężne wraz z naliczonymi odsetkami zwracane są na rachunek rozliczeniowy posiadacza lokaty następnego dnia roboczego.

Minimalna kwota lokaty wynosi 50.000 zł.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokaty oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej ustalanej przez Bank. Wysokość oprocentowania lokaty ustalana jest przez Bank raz w miesiącu w oparciu o wysokość stawki WIBID 1M z przedostatniego dnia roboczego danego miesiąca pomniejszonej o marżę Banku i obowiązuje w kolejnym miesiącu kalendarzowym.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

ROR STUDENT

Wygodny i nowoczesny

Sprawdź

Kredyt „Świąteczny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt Tęcza

Na duże wydatki

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.