logo
Lokaty o zmiennej stopie procentowej - przyjmowane do dnia 27.03.2020r.

Dają możliwość szerokiego wyboru spośród lokat o zróżnicowanym okresie oszczędzania. Długość okresu wybiera klient. Klient także decyduje co dzieje się z odsetkami po upływie okresu. Odsetki od lokat deponowanych na okresy do 4-ch miesięcy, stawiane są do dyspozycji klienta po okresie oszczędzania, a od lokat 6-cio miesięcznych i dłuższych także po kwartale kalendarzowym. Są to lokaty odnawialne.

  • okres oszczędzania: 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24, 36 miesięcy
  • oprocentowanie zmienne
  • minimalna kwota wpłaty: 500 zł

Komunikat nr 1
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, z dniem 1 czerwca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych o zmiennej stopie procentowej. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Krakowski Bank Spółdzielczy rachunków lokat terminowych w walucie polskiej dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz jednostek samorządowych.
Jeżeli przed dniem 01.06.2020 r. Posiadacz Rachunku nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

OKRES TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE  DO 31.05.2020 r.

OPROCENTOWANIE  W STOSUNKU ROCZNYM OBOWIĄZUJĄCE OD 01.06.2020 r.

1 MIESIĄC

1,00%

0,05%

2 MIESIĄCE

1,00%

0,05%

3 MIESIĄCE

1,05%

0,10%

4 MIESIĄCE

1,05%

0,10%

5 MIESIĘCY

1,05%

0,10%

6 MIESIĘCY

1,05%

0,10%

9 MIESIĘCY

1,10%

0,10%

12 MIESIĘCY

1,15%

0,15%

24 MIESIĄCE

1,15%

0,15%

36 MIESIĘCY

1,15%

0,15%

Komunikat nr 2
Krakowski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że w związku z obniżeniem stóp procentowych decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020r., od dnia 10 lipca 2020 r. nastąpi zmiana (obniżenie) oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach lokat terminowych o zmiennej stopie procentowej. Wysokość oprocentowania uwzględniająca zmiany o których mowa powyżej wskazuje poniższa tabela.
Podstawę wprowadzanych zmian stanowi §3 ust. 2 pkt 2 Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Krakowski Bank Spółdzielczy rachunków lokat terminowych w walucie polskiej dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek oraz jednostek samorządowych.
Jeżeli przed dniem 10.07.2020 r. Posiadacz Rachunku nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, zmiany te wchodzą w życie w terminie wskazanym powyżej.

 OKRES TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
OBOWIĄZUJĄCE DO 09.07.2020 r.

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM
OBOWIĄZUJĄCE OD 10.07.2020 r.
 1 MIESIĄC 0,05% 0,01%
 2 MIESIĄCE 0,05% 0,01%
 3 MIESIĄCE 0,10% 0,01%
 4 MIESIĄCE 0,10% 0,01%
5 MIESIĘCY 0,10% 0,01%
 6 MIESIĘCY 0,10% 0,01%
9 MIESIĘCY 0,10% 0,01%
 12 MIESIĘCY 0,15% 0,01%
 24 MIESIĄCE 0,15% 0,01%
36 MIESIĘCY 0,15% 0,01%

 

Lokaty terminowe o zmiennej stopie procentowej - Firma

Kalkulator lokaty:

Minimalna kwota na tej lokacie nie może być niższa niż 500

Kalkulator lokat służy do orientacyjnego porównania wartości zysku z poszczególnych rodzajów lokat. Ostateczna kwota odsetek wypłaconych posiadaczowi lokaty może nieznacznie odbiegać od wyliczenia dokonanego przez kalkulator lokat. Dla potrzeb kalkulatora lokat przyjęto umownie, że miesiąc ma 30 dni, a w przypadku lokat 12-to miesięcznych rok liczy 365 dni. Wyliczenia kalkulatora lokat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Wakacyjny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Płatności mobilne Garmin Pay

Płać i wypłacaj zegarkiem!

Sprawdź

Kredyt Tęcza

Na dowolny cel!

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.