logo
Lokaty celowe z dopłatą

W każdej chwili można powiększyć kwotę lokaty ... i dodatkowy zysk, ponieważ na tę lokatę jej posiadacz może dopłacać w trakcie trwania okresu umownego, a wpłaty uzupełniające są oprocentowane z uwzględnieniem rzeczywistego czasu pozostawiania ich na rachunku.
Odsetki naliczone po każdym kolejnym okresie umownym, mogą być przelane na wskazany przez posiadacza lokaty rachunek lub dopisane do kwoty lokaty. Niepodjęte odsetki są kapitalizowane po każdym okresie zadeklarowania lokaty.

Okres oszczędzania: 1, 3, 6 lub 12 miesięcy

  • oprocentowanie zmienne
  • minimalna kwota pierwszej wpłaty: 500 zł
  • minimalna kwota wpłat uzupełniających: 100 zł

 

 

OKRES TRWANIA LOKATY

OPROCENTOWANIE W STOSUNKU ROCZNYM

1 MIESIĄC 1,15%
3 MIESIĄCE

1,15%

6 MIESIĘCY

1,20%

12 MIESIĘCY

1,25%

 

Lokaty terminowe celowe z dopłatą – Firma

Kalkulator lokaty:

Minimalna kwota na tej lokacie nie może być niższa niż 500
Minimalna dopłata do tej lokaty nie może być niższa niż 100 zł

Kalkulator lokat służy do orientacyjnego porównania wartości zysku z poszczególnych rodzajów lokat. Ostateczna kwota odsetek wypłaconych posiadaczowi lokaty może nieznacznie odbiegać od wyliczenia dokonanego przez kalkulator lokat. Dla potrzeb kalkulatora lokat przyjęto umownie, że miesiąc ma 30 dni, a w przypadku lokat 12-to miesięcznych rok liczy 365 dni. Wyliczenia kalkulatora lokat mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

ROR STUDENT

Wygodny i nowoczesny

Sprawdź

Kredyt „Świąteczny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt Tęcza

Na duże wydatki

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.