logo
Wykup wierzytelności

Usługi faktoringowe przyspieszające wpływ należności, a tym samym obrót pieniądza w prowadzonej przez Państwa działalności:

  • wykup wierzytelności z terminem wykupu do 30 dni oprocentowany redyskonto weksli NBP + 3% p.p. w stosunku rocznym, stopa zmienna
  • wykup wierzytelności z terminem wykupu od 31 do 120 dni oprocentowany redyskonto weksli NBP + 4,5 p.p. %w stosunku rocznym.
Za prowadzenie usług faktoringowych Bank pobiera jednorazowo z góry prowizję w wys. od 2% przyznanej linii faktoringowej oraz prowizję w wysokości od 0,3% kwoty wykupywanej faktury.
Stawka oprocentowania faktoringu oraz prowizji może podlegać negocjacjom.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Promocja kredytu

do 31.12.2019r

Sprawdź

Kredyt „Tęcza”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 31.12.2019r

 

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.