logo
Kredyty preferencyjne

Oferujemy preferencyjne kredyty:

 • inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), które przeznaczone są między innymi na kupno użytków rolnych, zakup maszyn i urządzeń rolniczych, budowę, remont połączony z modernizacją budynków i budowli służących do produkcji rolniczej lub przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, zakładanie i wyposażanie sadów, zakup akcji,
 • inwestycyjne z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR przeznaczone dla młodych rolników na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności rolniczej,
 • inwestycyjne i obrotowe z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (tzw. "klęskowe"), na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź huragan, piorun, osunięcia ziemi lub lawinę,
 • obrotowy nieoprocentowany dla producenta rolnego.

 

Kredyty inwestycyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR - udzielane są w ramach następujących linii kredytowych:

 • linii RR przeznaczonej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i rybactwa śródlądowego na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym,
 • linii Z na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego,
 • linii PR na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów,
okres kredytowania – do 15 lat,
okres karencji w spłacie kapitału do 2 lat,
atrakcyjne oprocentowania – WIBOR 3M +2,5 p.p. zmieniające się 4 razy w ciągu roku płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania jednak nie mniej niż 3% a w pozostałej części przez ARiMR,
maksymalna kwota - 5, 8, 16 mln PLN w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
prowizja – 2% od udzielonego kredytu ( brak dodatkowych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania)

 

Kredyt inwestycyjny z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR przeznaczony dla młodych rolników ( w wieku do 40 lat) na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia przez nich działalności udzielany jest przez Bank w ramach linii MRcsk.
okres kredytowania - nie krótszy niż 5 lat, a max. 15 lat,
maksymalna kwota - 5 mln PLN,
pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 70 tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczająca 60% kwoty udzielonego kredytu wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji
 • II rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu
oprocentowanie komercyjne obowiązujące w Banku – WIBOR 3M + marża (od 4,5 p.p.),
prowizja – 2% od udzielonego kredytu ( brak dodatkowych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania)

 

Kredyt "klęskowy” inwestycyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR udzielany jest na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ramach linii K01 i DK01 (DK01 dla dużych przedsiębiorstw) .
okres kredytowania – do 4 lat od dnia wystąpienia klęski,
okres karencji w spłacie kapitału max. do 4 lat,
atrakcyjne oprocentowania – WIBOR 3M +2,5 p.p. zmieniające się 4 razy w ciągu roku płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania jednak nie mniej niż 3% a w pozostałej części przez ARiMR,
dopłaty do oprocentowania przez ARiMR stosowane są przez okres tylko 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód,
maksymalna kwota uzależniona od wysokości szkód jednak nie może wynosić więcej niż 5 lub 8 mln PLN w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
prowizja – 2% od udzielonego kredytu ( brak dodatkowych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania)

Kredyt "klęskowy” obrotowy z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR udzielany jest na sfinansowanie nakładów rzeczowych koniecznych do wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody w ramach linii K02 i DK02 (DK02 dla dużych przedsiębiorstw) .
okres kredytowania – do 4 lat od dnia wystąpienia klęski,
okres karencji w spłacie kapitału max. do 4 lat od dnia wystąpienia klęski,
atrakcyjne oprocentowania – WIBOR 3M +2,5 p.p. zmieniające się 4 razy w ciągu roku płatne przez Kredytobiorcę w wysokości:

 • 0,50 tego oprocentowania jednak nie mniej niż 1,5% w przypadku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50 % liczby zwierząt od szkód lub
 • 0,75 tego oprocentowania bez ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich od szkód, a w pozostałej części przez ARiMR.

dopłaty do oprocentowania przez ARiMR stosowane są przez okres 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód,
maksymalna kwota uzależniona od wysokości szkód jednak nie może wynosić więcej niż 5 lub 8 mln PLN w zależności od rodzaju prowadzonej działalności,
prowizja – 2% od udzielonego kredytu ( brak dodatkowych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania).

Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.