logo
Kredyty pomostowe

Krakowski Bank Spółdzielczy przygotował specjalną ofertę kredytów na realizację projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach następujących programów:

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR);
 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ);
 3. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER);
 4. Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW);
 5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC);
 6. Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej (POEWT);
 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW);
 8. Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PRRM);
 9. Regionalne Programy Operacyjne;
 10. Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.
Przedmiotem kredytowania są projekty realizowane w latach 2014-2020, współfinansowane z dotacji, a wnioskodawca musi spełnić wymagania formalne niezbędne do uzyskania dofinansowania przedstawione w zapisach Programów krajowych, regionalnych i wspólnotowych wymienionych w przepisach i dokumentach do nich obowiązujących.

 

Kredyty pomostowe są udzielane:

 1. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą lub rolnikom i domownikom w rozumieniu ustawy o KRUS;
 2. osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą lub rolniczą;
 3. jednostkom samorządu terytorialnego, lub jednostkom dla których organem założycielskim jest JST;
 4. organizacjom pozarządowym i innym Beneficjentom Programów.

Waluta kredytu: złoty polski Okres kredytowania: do 15 lat
Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M i marżę banku
Wymagany udział środków własnych: 10% inwestycji
Podstawowe formy zabezpieczenia kredytu: cesja na Bank prawa do środków pieniężnych wynikających z umowy o dofinansowanie; pełnomocnictwo do rachunku pomocniczego wskazanego w umowie o dofinansowanie.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.