logo
Kredyt obrotowy "Zbiory"

Kredyt obrotowy "Zbiory" w rachunku kredytowym jest kredytem krótkoterminowym przeznaczonym na sfinansowanie zakupu środków do produkcji rolnej a w szczególności:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin,
 • paliw na cele rolnicze,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych,
 • pasz treściowych i koncentratów paszowych dla inwentarza żywego.

 

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych prowadzące działalność w zakresie rolnictwa,
 • osoby prawne prowadzące działalność w zakresie rolnictwa,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność w zakresie rolnictwa

Okres kredytowania: do 12 miesięcy
Oprocentowanie kredytu: w oparciu o WIBOR 1M i marżę Banku

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.