logo
Kredyt obrotowy "Zbiory"

Kredyt obrotowy "Zbiory" w rachunku kredytowym jest kredytem krótkoterminowym przeznaczonym na sfinansowanie zakupu środków do produkcji rolnej a w szczególności:

 • kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 • nawozów mineralnych,
 • środków ochrony roślin,
 • paliw na cele rolnicze,
 • matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 • materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli,
 • pasz objętościowych,
 • pasz treściowych i koncentratów paszowych dla inwentarza żywego.

 

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

 • osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych prowadzące działalność w zakresie rolnictwa,
 • osoby prawne prowadzące działalność w zakresie rolnictwa,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność w zakresie rolnictwa

Okres kredytowania: do 12 miesięcy
Oprocentowanie kredytu: w oparciu o WIBOR 1M i marżę Banku

Zapytaj o kredyt przez internet

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.