logo
Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy np. zakup materiałów surowców, towarów finansowanie należności za wykonane roboty, usługi, dostawy; spłatę zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w innych bankach.
Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach , uzasadnionych np. rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być udzielony jako kredyt długoterminowy z okresem spłaty do 5 lat.
Okres kredytowania: standardowo do 36 miesięcy.
Oprocentowanie kredytu: w oparciu o WIBOR 1M i marżę Banku.

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki konkursu SKO 

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Zdalne
potwierdzanie
tożsamości

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Infolinia Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w tym pomoc w obsłudze:

• bankowości internetowej KBS24, KBSNet i bankowości mobilnej mKBS

• obsłudze kart płatniczych KBS

tel.: 801 151 101, 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.