logo
Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy np. zakup materiałów surowców, towarów finansowanie należności za wykonane roboty, usługi, dostawy; spłatę zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w innych bankach.
Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach , uzasadnionych np. rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być udzielony jako kredyt długoterminowy z okresem spłaty do 5 lat.
Okres kredytowania: standardowo do 36 miesięcy.
Oprocentowanie kredytu: w oparciu o WIBOR 1M i marżę Banku.

Zapytaj o kredyt przez internet

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.