logo
Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

Jeśli potrzebujesz dużej gotówki na dowolny cel, to skorzystaj z naszego kredytu HIPOTECZNEGO! Udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania sposobu wykorzystania środków. To najprostszy sposób na uzyskanie wysokiego kredytu z okresem spłaty nawet do 20 lat.

Oprocentowanie od 7,32% % (WIBOR 6M + marża Banku: od 4,50%),
Kredyt hipoteczny jest kredytem o zmiennej stopie oprocentowania. Ewentualny wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M w trakcie spłaty kredytu oznacza dla Kredytobiorcy wyższą ratę.
Prowizja 4,00%.
Wysokość oprocentowania i prowizji uzależniona jest od okresu kredytowania.
Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 70% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.
Udzielenie kredytu, jego wysokość i okres spłaty uzależnione są między innymi od Państwa zdolności kredytowej.

Reprezentatywny przykład:

 • całkowita kwota kredytu hipotecznego: 198.000,00 zł,
 • całkowity koszt kredytu hipotecznego: 135.568,82 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 333.568,82  zł,
 • oprocentowanie kredytu 9,72% w stosunku rocznym stanowiące sumę WIBOR 6M i Marży Banku,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 11,22%,
 • wysokość raty: 2.437,18 zł.
 • Koszty ujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:
 • Suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 126.144,82 zł.
 • Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 7.920,00 zł.
 • Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki (wysokość poniższych kosztów ustanowienia hipoteki jest niezależna od Banku):
 • koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł,
 • Opcjonalnie Koszty ponoszone okresowo (nieujęte w ratach):
  1. Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych) - składka roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie założono składkę roczną w wysokości 135 zł).
  2. Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy – składka jednorazowa lub roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie nie zakładano tego rodzaju ubezpieczenia).
W reprezentatywnym przykładzie założono, że Bank udzielił kredytu hipotecznego na cele konsumpcyjne w wysokości 198.000,00 zł, spłacanego w 133 równych ratach miesięcznych. Zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 282.858,00 zł została ubezpieczona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Grupa Generali) z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Symulację sporządzono na dzień 10.03.2022 r. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły prosimy pytać w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź
Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.