logo
Kredyt hipoteczny konsumpcyjny

Jeśli potrzebujesz dużej gotówki na dowolny cel, to skorzystaj z naszego kredytu HIPOTECZNEGO! Udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania sposobu wykorzystania środków. To najprostszy sposób na uzyskanie wysokiego kredytu z okresem spłaty nawet do 20 lat.
Kwota kredytu: od 10.000 zł!
Okres spłaty: do 20 lat!
Brak opłaty przygotowawczej!
Brak opłat za wcześniejszą spłatę!
Oprocentowanie od 6,29 % (WIBOR 6M + marża banku),
Kredyt hipoteczny jest kredytem o zmiennej stopie oprocentowania. Ewentualny wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M w trakcie spłaty kredytu oznacza dla Kredytobiorcy wyższą ratę.
Prowizja od 2,25%!
Wysokość oprocentowania i prowizji uzależniona jest od okresu kredytowania.
Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 70% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych.
Udzielenie kredytu, jego wysokość i okres spłaty uzależnione są między innymi od Państwa zdolności kredytowej.

Reprezentatywny przykład:

 • całkowita kwota kredytu hipotecznego: 165.000,00 zł,
 • całkowity koszt kredytu hipotecznego: 95.861,05 zł,
 • całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 260.861,05 zł,
 • zmienne oprocentowanie kredytu 7,79% w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 6M i Marży Banku,
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 8,86%,
 • 144 rat kapitałowo-odsetkowych: 143 rat w wysokości 1.766,73 zł, ostatnia 144 rata wyrównawcza w wysokości 1.765,02 zł.
 • Koszty ujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:
  • Suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 89.407,41 zł.
  • Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo: 4.537,50 zł.
  • Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki (wysokość poniższych kosztów ustanowienia hipoteki jest niezależna od Banku):
   1. koszt wpisu hipoteki: 200,00 zł,
   2. koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł,
  • Opcjonalnie Koszty ponoszone okresowo (nieujęte w ratach):
   1. Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych) - składka roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie założono składkę roczną w wysokości 141,43 zł).
   2. Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy – składka jednorazowa lub roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie nie zakładano tego rodzaju ubezpieczenia).

W reprezentatywnym przykładzie założono, że Bank udzielił kredytu hipotecznego na cele konsumpcyjne w wysokości 165.000 zł, spłacanego w 144 równych ratach miesięcznych. Zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 235.714,00 zł została ubezpieczona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Symulację sporządzono na dzień 02.01.2019r. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły prosimy pytać w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

ROR STUDENT

Wygodny i nowoczesny

Sprawdź

Kredyt „Świąteczny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt Tęcza

Na duże wydatki

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.