logo
Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
 1.  Kredyty udzielane JST mogą być przeznaczone wyłącznie na następujące cele:
  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 2. Kredyty, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
  1. mają charakter kredytów krótkoterminowych i podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym zostały zaciągnięte,
  2. mogą być uruchamiane w rachunku kredytowym lub w rachunku rozliczeniowym, jeżeli JST posiada rachunek rozliczeniowy w naszym Banku.
 3. Kredyty, o których mowa w ust. 1. pkt 2, pkt 3 i pkt 4: mogą mieć charakter kredytów krótkoterminowych, średnioterminowych lub długoterminowych.
Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.