logo
Kredyty dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
 1.  Kredyty udzielane JST mogą być przeznaczone wyłącznie na następujące cele:
  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
  3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
  4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 2. Kredyty, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
  1. mają charakter kredytów krótkoterminowych i podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym zostały zaciągnięte,
  2. mogą być uruchamiane w rachunku kredytowym lub w rachunku rozliczeniowym, jeżeli JST posiada rachunek rozliczeniowy w naszym Banku.
 3. Kredyty, o których mowa w ust. 1. pkt 2, pkt 3 i pkt 4: mogą mieć charakter kredytów krótkoterminowych, średnioterminowych lub długoterminowych.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.