logo
Wykup wierzytelności

Usługi faktoringowe przyspieszające wpływ należności, a tym samym obrót pieniądza w Państwa Firmie:

  • wykup wierzytelności z terminem wykupu do 30 dni oprocentowany redyskonto weksli NBP + 3% p.p w stosunku rocznym, stopa zmienna
  • wykup wierzytelności z terminem wykupu od 31 do 120 dni oprocentowany redyskonto weksli NBP + 4,5% p.p. w stosunku rocznym.

Za prowadzenie usług faktoringowych Bank pobiera jednorazowo z góry prowizję w wys. od 2% przyznanej linii faktoringowej oraz prowizję w wysokości od 0,3% kwoty wykupywanej faktury.
Stawka oprocentowania faktoringu oraz prowizji może podlegać negocjacjom.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.