logo
Kredyty dla deweloperów

Udzielane podmiotom gospodarczym, spółdzielniom mieszkaniowym i innym podmiotom, posiadającym w zakresie swojej działalności zagospodarowanie, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
Udział środków własnych – 25%  kosztów inwestycji.
Waluta kredytu: złote polskie
Okres kredytowania: do 36 miesięcy
Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M i marżę banku
Formy spłaty kredytu: w ratach lub jednorazowo w drodze obciążenia przez Bank rachunku Kredytobiorcy.
Obligatoryjne formy zabezpieczenia:
1) hipoteka ustanowiona na rzecz Banku na finansowanej nieruchomości z najwyższym pierwszeństwem wpisu w księdze wieczystej,
2) pełnomocnictwo do wszystkich rachunków rozliczeniowych Kredytobiorcy prowadzonych w Banku,
3)  zastaw rejestrowy na wierzytelności z mieszkaniowego zamkniętego  rachunku powierniczego - dotyczy deweloperów, którzy rozpoczęli sprzedaż lokali mieszkalnych/domów jednorodzinnych po 29.04.2012r.
Wysokość oprocentowania kredytów na działalność gospodarczą w Krakowskim Banku Spółdzielczym może podlegać negocjacjom!

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.