logo
Kredyt w rachunku bieżącym

To najwygodniejsza forma kredytowania, umożliwia elastyczny dostęp do gotówki i możliwość jej wykorzystania w miarę potrzeb płatniczych, a to pozwoli zagwarantować płynność finansową Twojej firmy. Spłata kredytu następuje automatycznie (każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie), bez konieczności składania odrębnych dyspozycji. Limit kredytu uzależniony jest od wysokości wpływów na rachunek bieżący, aż do wysokości 40 % wpływów na rachunek z ostatnich 6 miesięcy.
Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Waluta kredytu: złote polskie
Okres kredytowania: do 36 miesięcy
Formy spłaty kredytu: jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, w okresie kredytowania możliwe wielokrotne wykorzystanie kredytu do wysokości przyznanego limitu.
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

Wysokość oprocentowania kredytów na działalność gospodarczą w Krakowskim Banku Spółdzielczym może podlegać negocjacjom!

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.