logo
Kredyt rewolwingowy

Udzielany jest Kredytobiorcy posiadającemu w Banku rachunek bieżący i przeprowadzającemu rozliczenia przez ten rachunek. Jako kredyt odnawialny daje możliwość wielokrotnego wykorzystania określonego w umowie kredytowej limitu, każdorazowo na podstawie odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy.
Przeznaczenie: finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, szczególnie charakteryzującą się krótkimi, powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością.
Waluta kredytu: złote polskie
Okres kredytowania: do 36 miesięcy
Formy spłaty kredytu: spłata jednorazowa – odsetki płatne miesięcznie lub kwartalnie, w okresie kredytowania możliwe wielokrotne wykorzystanie kredytu do wysokości limitu.
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

Wysokość oprocentowania kredytów na działalność gospodarczą w Krakowskim Banku Spółdzielczym może podlegać negocjacjom!

Zapytaj o kredyt przez internet

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt w ROR

Na dowolny cel!

Sprawdź

Płatności mobilne Garmin Pay

Płać i wypłacaj zegarkiem!

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.