logo
Kredyt pod zwrot VAT

 

Kredyt obrotowy „kredyt pod zwrot VAT”
Kredyt obrotowy „kredyt pod zwrot VAT” ma charakter krótkoterminowego kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą bądź rolniczą Kredytobiorcy będącego podatnikiem podatku VAT.
Minimalny okres kredytowania wynosi 2 miesiące, maksymalny okres kredytowania wynosi 6 miesięcy.
Minimalna kwota kredytu to 10 000 zł.
Maksymalna kwota kredytu to 500 000 zł lecz nie więcej niż kwota nadwyżki naliczonego podatku VAT nad podatkiem należnym na podstawie deklaracji VAT-7 za ostatni zakończony miesiąc podatkowy.
Kredyt nie wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania.
Spłata kredytu następuje jednorazowo na koniec okresu kredytowania w terminie zwrotu przez urząd skarbowy nadpłaconego podatku. Spłata odsetek następuje w okresach miesięcznych.Podstawową formą zabezpieczenia kredytu są:
  1. weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
  2. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank ( o ile posiada),
  3. nieodwołalne upoważnienie urzędu skarbowego do przekazania nadpłaconego podatku wynikającego z deklaracji VAT-7.
Kredyt rewolwingowy „kredyt pod zwrot VAT”
Kredyt rewolwingowy „kredyt pod zwrot VAT” jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej bądź rolniczej Kredytobiorcy będącego płatnikiem podatku VAT, który posiada w Banku rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy i przeprowadza przezeń obroty.
Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym, odnawialnym w trakcie trwania umowy kredytu.
Okres kredytowania – do 12 miesięcy.
Maksymalna kwota kredytu (limitu) nie może przekraczać kwoty dwukrotnej średniej nadwyżki naliczonego podatku VAT nad podatkiem należnym z okresu ostatnich 12 miesięcy określonej na podstawie deklaracji VAT-7. Jeżeli określenie maksymalnej kwoty limitu w ww sposób jest niemożliwe przyjmuje się mniejszą z dwóch wartości:
  1. 35% średniomiesięcznej sprzedaży z ostatniego roku obrotowego,
  2. 35% średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy z ostatnich 12 miesięcy.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 500 000,00 zł.
Spłata kredytu następuje w terminach i kwotach wynikających ze zwrotu przez US nadpłaconego podatku. Każda spłata powoduje odnowienie udzielonego limitu, przy czym konieczna jest całkowita spłata na koniec okresu kredytowania.
Spłata odsetek następuje w okresach miesięcznych.
Podstawową formą zabezpieczenia kredytu są:

  1. weksel własny Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
  2. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank,
  3. nieodwołalne upoważnienia urzędu skarbowego do przekazania nadpłaconych podatków wynikających z deklaracji VAT-7

Zapytaj o kredyt przez internet

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt w ROR

Na dowolny cel!

Sprawdź

Płatności mobilne Garmin Pay

Płać i wypłacaj zegarkiem!

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.