logo
Kredyt płatniczy

Przeznaczenie: pokrycie przejściowego niedoboru środków finansowych, dla posiadaczy czynnych rachunków bieżących w KBS, szybka decyzja kredytowa.
Waluta kredytu: złote polskie
Okres kredytowania: do 30 dni
Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 1M i marżę banku
Formy spłaty kredytu: jednorazowa spłata
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym lub inne przewidziane prawem cywilnym lub wekslowym.

Wysokość oprocentowania kredytów na działalność gospodarczą w Krakowskim Banku Spółdzielczym może podlegać negocjacjom!

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.