logo
Kredyt na innowacje technologiczne

Krakowski Bank Spółdzielczy udziela „Kredyty na innowacje technologiczne” przedsiębiorstwom z sektora MŚP w ramach ogłoszonego konkursu BGK.
Kredyt technologiczny przeznaczony jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Bezpośrednim wsparciem dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez Krakowski Bank Spółdzielczy. Kredyt może być częściowo spłacony dzięki dofinansowaniu w formie premii technologicznej udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu technologicznego w ramach Poddziałania 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Kwota dofinansowania w formie premii technologicznej nie może przekroczyć 6 mln złotych. Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne - miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz posiadające zdolność kredytową.

Kwota kredytu: maksymalna kwota wnioskowanego kredytu jest uwarunkowana oceną zdolności kredytowej Wnioskodawcy oraz realizowanego projektu inwestycyjnego.
Minimalna kwota kredytu – 20.000 zł.
Waluta kredytu: złote polskie,
Okres kredytowania: do 10 lat,
Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M i marżę banku.
Formy spłaty kredytu: Spłata kredytu jest dokonywana w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

  • Obecnie trwa nabór wniosków konkursowych od 7 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.
  • Całkowita wartość środków na dofinansowanie innowacyjnych projektów wynosi 422 mln euro.
  • Krakowski Bank Spółdzielczy jest Bankiem Kredytującym.

Krakowski Bank Spółdzielczy rozpatruje wnioski o kredyt technologiczny i udziela finansowania na realizację inwestycji technologicznych – dokumenty dostępne w dziale „Dokumenty i formularze”.
„Kredyt na innowacje technologiczne” to nowa formuła znanego przedsiębiorcom „Kredytu technologicznego”, z którego skorzystało już 600 firm. Nowy program jest jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP w obecnym funduszach unijnych na lata 2014-2020.
Procedura uzyskania dofinansowania ma charakter okresowo organizowanych przez BGK konkursów. Do rozdysponowania w obecnym konkursie jest pula 303 mln zł w podziale na województwa.
W nowym programie wprowadzono szereg usprawnień, m.in.: skrócony czas oceny wniosków, więcej pieniędzy na każdy projekt i rozszerzenie możliwości finansowania kosztów wdrożenia innowacji. Została zmieniona także zasada składania wniosków – warunek „kto pierwszy ten lepszy” zastąpi zasada „kto najlepiej spełni postawione kryteria”. Dzięki temu dofinansowanie otrzymają najbardziej innowacyjne technologie.
„Kredyt na innowacje technologiczne” to część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) – poddziałanie 3.2.2.

Więcej informacji na stronie www.bgk.pl

Zapytaj o kredyt przez internet

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Bankowość

mobilna

mKBS

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.