logo
Kredyt inwestycyjny

Przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta, np. zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości itd., a także na spłatę zadłużenia (kredytu inwestycyjnego) w innym banku oraz NOWOŚĆ - istnieje możliwość refinansowania wydatków inwestycyjnych poniesionych nawet do 12 miesięcy wstecz przed złożeniem wniosku.
Waluta kredytu: złote polskie.
Okres kredytowania: do 15 lat.
Oprocentowanie kredytu: ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M i marżę banku.
Wymagany udział środków własnych: 25% kosztów inwestycji w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie, 20% kosztów inwestycji w przypadku kredytów niezabezpieczonych hipotecznie.
Formy spłaty kredytu: raty równe lub malejące, spłacane miesięcznie lub kwartalnie, możliwa karencja w spłacie kapitału nawet do 24 miesięcy.
Możliwe formy zabezpieczenia kredytu: weksel własny, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, przelew wierzytelności, poręczenie wekslowe, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym, hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.

Wysokość oprocentowania kredytów na działalność gospodarczą w Krakowskim Banku Spółdzielczym może podlegać negocjacjom!

Zapytaj o kredyt przez internet

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt w ROR

Na dowolny cel!

Sprawdź

Płatności mobilne Garmin Pay

Płać i wypłacaj zegarkiem!

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.