logo
Gwarancje i poręczenia

Krakowski Bank Spółdzielczy udziela gwarancji i poręczeń na rzecz podmiotów gospodarczych w celu zabezpieczenia wykonania wobec wierzycieli zobowiązań określonych w zleceniu:

  1. gwarancja przetargowa (wadialna);
  2. gwarancja zwrotu zaliczki;
  3. gwarancja dobrego wykonania umowy;
  4. gwarancja terminowej spłaty kredytu;
  5. gwarancja zapłaty, zabezpieczająca należności za zakupione towary i usługi;
  6. gwarancja zapłaty rat leasingowych;
  7. gwarancja stanowiąca zabezpieczenie akcyzowe;
  8. gwarancja zabezpieczająca zapłatę długu celnego;
  9. gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wypłacającym w ramach loterii,
  10. gwarancja potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Nowość:
W przypadku gwarancji przetargowych (wadialnych), istnieje możliwość podpisania umowy o otwarcie odnawialnej linii gwarancji wadialnych, w ramach której na podstawie odrębnych zleceń, są udzielane poszczególne gwarancje.

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.