logo
Usługi KBS24 i KBSNet

Film został przygotowany w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji” realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.


OCHRONA DOSTĘPU DO USŁUG INTERNETOWYCH – CO MOŻNA ZROBIĆ?

            Bezpieczeństwo korzystania z usług bankowości elektronicznej KBS24 i KBSNet jest zapewnianie przez Bank dzięki odpowiednim systemom i rozwiązaniom informatycznym, a także specjalistycznej wiedzy pracowników. Zabezpieczenia i metody ochrony są regularnie testowane i aktualizowane. Przestępcy szukający ofiar w Internecie są świadomi, że najłatwiej jest zaatakować Klientów bankowości elektronicznej. Właśnie dlatego staramy się uświadamiać i edukować Państwa zakresie ochrony własnego komputera i urządzeń mobilnych. Urządzenia, które nie są zabezpieczone w żaden sposób, mogą ułatwić przestępcom ich działania, dając im swobodę i dowolność wykonywania transakcji z konta.

Aby chronić swoje komputery i urządzenia, z których użytkownik loguje się do KBS24 i KBSNet przed atakiem przestępców należy stosować poniższe zalecenia:

 • należy zainstalować j regularnie aktualizować program antywirusowy,
   
 • regularnie aktualizować system operacyjny,
   
 • regularnie aktualizować przeglądarkę internetową i jej zabezpieczenia,
   
 • nie pobierać plików lub oprogramowania z nielegalnych i nieznanych źródeł,
   
 • należy korzystać z trudnych haseł do aplikacji, hasło nie powinno być łatwe do odgadnięcia (nie powinno to być np. imię i data urodzenia, dobrą praktyką jest używanie haseł zawierających kombinację cyfr, liter małych i wielkich oraz znaków specjalnych),
   
 • jeżeli nasza Infolinia skontaktowała się z Państwem w celu ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu wykrytym w urządzeniu, należy nie ignorować tego faktu i postarać się w miarę możliwości zastosować się do przekazanych informacji i zaleceń,
   
 • jeżeli nie ma takiej konieczności, nie logować się do bankowości elektronicznej na urządzeniach dostępnych w miejscach publicznych lub za pośrednictwem publicznych sieci Wi-Fi,
   
 • jeżeli użytkownik podejrzewa, że ktoś mógł pozyskać jego dane osobowe i dane logowania, powinien natychmiast skontaktować się z naszą Infolinią w celu ich zablokowania i ustanowienia nowych,
   
 • nie odwiedzać podejrzanych, nieznanych stron internetowych, nie instalować żadnych dodatków w przeglądarce internetowej, których przeznaczenia nie jest pewne.

Sprawdź


Kredyt
Przyjazny
Promocja

Sprawdź
Sprawdź

ROR

Student

Standard

Promocja

 

Sprawdź

Kredyt
konsolidacyjny

Promocja

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00, 12 428 62 36

12 422 09 26, 12 422 82 45

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.