logo
Zapraszamy do składania propozycji nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług brokerskich na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Zapraszamy do składania propozycji nawiązania współpracy w zakresie świadczenia usług brokerskich na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
Termin składania propozycji upływa w dniu 11.03.2022. o godz. 15:00 (brana będzie pod uwagę chwila otrzymania przez Bank propozycji nawiązania współpracy).

 

Przy wyborze brokera Krakowski Bank Spółdzielczy będzie miał na uwadze poniższe kryteria i okoliczności:

  1. doświadczenie w obsłudze podmiotów z rynku finansowego;
  2. liczba ubezpieczeń banków spółdzielczych (przy czym brane będą pod uwagę ubezpieczenia dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej min. 2,0 mld PLN wg stanu na dzień 31.12.2021 sfinalizowanych w ostatnich trzech latach przed dniem upływu terminu składania propozycji nawiązania współpracy z udziałem brokera);
  3. doświadczenia na rynku;
  4. listy referencyjne;
  5. liczba zatrudnionych pracowników;
  6. narzędzia informatyczne, które broker udostępni Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w celu zarządzania ubezpieczeniami oraz szkoleniami on-line z obszaru ubezpieczeń;
  7. kompetencje kadry.

 

Do propozycji nawiązania współpracy należy załączyć:

  1. dokumenty na potwierdzenie spełnienia kryteriów i okoliczności wskazanych powyżej;
  2. projekt umowy na świadczenie usług brokerskich z proponowanym okresem współpracy wynoszącym 3 lata.

 

Krakowski Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez wyboru brokera.

 

Aplikacje należy składać w formie elektronicznej (dokument pdf. spakowany i zaszyfrowany w formacie zip) na adres: ubezpieczenia@kbsbank.com.pl.

 

Hasło do pliku *.zip należy przekazać dzwoniąc na infolinię: 801 151 101.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.