logo
Wyniki III edycji konkursów

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego informuje, że zakończyła się III Edycja Konkursów dla Szkolnych Kas Oszczędnościowych, dla których rachunki prowadzone są przez Krakowski Bank Spółdzielczy.
Podczas posiedzenia w dniu 23.04.2018 roku, Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego wyłoniła następujących jego Laureatów:

Konkurs Plastyczny dla Dzieci – członków SKO pt. „ Pomaganie przez oszczędzanie – czyli, w jaki sposób Twoje oszczędności mogą pomóc innym?”
1 miejsce – Amelia Spórna – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
2 miejsce – Jan Seruga – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świniarach
3 miejsce – Aneta Basista – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
3 miejsce ex aequo – Tomasz Mastalski – Szkoła Podstawowa w Kąśnie Dolnej

W związku z dużą ilością przekazanych do udziału w Konkursie prac oraz kreatywnością ich wykonania, Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego podjął decyzję o wyróżnieniu 10 prac, przyznając dodatkowe nagrody ich autorom:
1.    Dominika Michta - Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach
2. Gabriela Tomczyszyn – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
3. Joanna Bodzioch – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
4. Julia Panek – Szkoła Podstawowa w Łyczance
5. Julia Wasyl - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świniarach
6. Konrad Szewczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu
7. Magdalena Badzińska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świniarach
8. Natalia Putek – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
9. Nikol Wrzesień – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Książu Wielkim
10. Zuzanna Wojnicka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Laureaci III Edycji Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędnościowych:
1 miejsce – Sabina Irla – Szkoła Podstawowa w Radłowie
1 miejsce ex aequo –Zofia  Krawczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrzębi
1 miejsce ex aequo – Małgorzata Śmiertka – Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Bruśniku
2 miejsce – Marta Kaźmirek – Szkoła Podstawowa w Grobli
3 miejsce – Małgorzata Potępa – Szkoła Podstawowa w Kąśnie Dolnej

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz życzymy wielu sukcesów!

skontaktuj się z nami
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody
Pełna treść zgody

* Pola obowiązkowe

Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków (zwany dalej „Bankiem”) jest administratorem podanych w formularzu danych osobowych. Bank informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Bank informuje ponadto, że o ile nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank doraźnie w celu związanym z udzieleniem odpowiedzi na pytanie. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz możliwość ich poprawiania. Osobom udostępniającym dane przysługuje także prawo do wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez zamieszczenie takiego żądania w treści formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl.). Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa).
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu telefonicznej prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank, tj. na używanie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu telefonicznego marketingu produktów i usług banku do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, (zwany dalej: ”Bankiem”), w celu prezentacji informacji i usług oferowanych przez Bank za pomocą poczty elektronicznej, tj. zgodnie Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem udostępnionych w formularzu danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Jeżeli nic innego nie wynika z umów zawartych z Bankiem lub oświadczeń złożonych Bankowi, dane będą przetwarzane przez Bank w celu marketingu produktów i usług banku za pomocą poczty email, do chwili wycofania niniejszej zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przedmiotowa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie (poprzez wpisanie takiego oświadczenia do formularza kontaktowego na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl. lub przez złożenie do Banku pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody), odwołanie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania. Bank nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Osobom udostepniającym dane osobowe przysługuje skarga do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.”)

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt "Wiosenny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

30.09.2018r

Sprawdź
Sprawdź

Wyniki III edycji konkursów

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.