logo
Uchwała Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w sprawie sposobu oraz terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala, iż w dniach od 18.12.2020 r. do 05.01.2021 r. do godziny 15:00 w Centrali Banku, Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich przyjmuje zgłoszenia wraz z wypełnionymi i kompletnymi formularzami pierwotnej lub wtórnej oceny odpowiedniości od kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
Formularze pierwotnej oraz wtórnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku dostępne są na stronie internetowej Banku.
Dokumenty kandydaci składają w formie papierowej.
Kandydata mogą zgłosić Przedstawiciele na Walne Zebranie Przedstawicieli, Członkowie Banku lub sami kandydaci. Rekomendujemy wypełnianie załączników pdf.
 

Uchwała w sprawie sposobu oraz terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego

 

Polityka zapewnienia odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym

 

Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości

 

Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości (plik word)

 

Formularz wtórnej oceny odpowiedniości

 

Formularz wtórnej oceny odpowiedniości (plik word)

 

Wyjaśnienia do oceny kryteriów

 

Oczekiwany poziom kompetencji, wiedzy i doświadczenia  Członka Rady Nadzorczej

 

Uchwała w sprawie uchwalenia „Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym”

 

Uchwała powołanie Komitetu Odpowiedniości i Nominacji

 

Regulamin Komitetu Odpowiedniości i Nominacji

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli

Kredyt konsolidacyjny

Promocja do 10.09.2021r.

 

 

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.