logo
Rachunki Rad Rodziców

Rachunki Rad rodziców otwierane są na wniosek uprawnionych osób posiadających pisemne upoważnienie w tym zakresie udzielone przez radę rodziców. Na rachunku oszczędnościowym Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunku oszczędnościowym Rady rodziców jest zmienne i wynosi 0,60% w skali roku.
Ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Rady rodziców, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Wakacyjny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Płatności mobilne Garmin Pay

Płać i wypłacaj zegarkiem!

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.