logo
Piękny świat Kazimierza Wilka – w Oddziale KBS w Liszkach

Na pierwszym miejscu w wyborze tematów Mistrz Kazimierz stawia pejzaż. A więc najpiękniejszy walor świata. Przy ogromnym bogactwie gatunkowym, biologicznym, kolorystycznym i emocjonalnym najbardziej skłaniający do poszukiwania Tajemnicy. Jego piękne prace prezentujemy w Oddziale Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Liszkach.
Krajobrazy artysty zapraszają do wejścia w ich ciszę, do wgłębienia się w prześwity drzew, dotarcia na brzeg spokojnej wody, dotknięcia wysokiej trawy nieskoszonej łąki. Zapraszają do  czystej, zmysłowej radości obcowania z naturą w sensie najbardziej fizycznym. Bo malarstwo Mistrza Kazimierza nie jest jedynie olśnieniem i artystycznym zapisem wrażenia. Przy pomocy światła oraz koloru twórca wyłuskuje z krajobrazu jego duszę, ową i niedostrzegalną okiem aurę. Działanie malarskie staje się działaniem magicznym.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Wakacyjny"

Na dowolny cel!

Sprawdź

Płatności mobilne Garmin Pay

Płać i wypłacaj zegarkiem!

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.