logo
Ogłoszenie o zwołaniu Zebrań Grup Członkowskich Krakowskiego Banku Spółdzielczego – 28 października 2021 r.

Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000078979) (dalej „Bank”) niniejszym zwołuje Zebrania Grup Członkowskich Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
 

Rada Nadzorcza ustaliła następujące 2 (dwie) Grupy Członkowskie:

 1. Grupa Członkowska Miechów – Grupa ta obejmuje Oddziały: Miechów, Kalina Wielka, Działoszyce, Niegowa, I Oddział Kraków, Ruczaj Zaborze, Złocień, Katowice, Praszka, Wielka Wieś, Liszki, Czernichów, Skawina, Wadowice
 2. Grupa Członkowska Szczurowa – Grupa ta obejmuje Oddziały: Nowy Sącz, Tarnów, Krosno, Lisia Góra, Bochnia, Ciężkowice, Łapanów, Gdów, Szczurowa, Mogilany, Siepraw, Pcim, Zabierzów

Z uwagi na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, głosowania Zebrań Grup Członkowskich odbywać się będą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest w trybie zdalnym za pośrednictwem sieci Internet poprzez platformę dostępną na stronie: online.votex.pl („Platforma”).
 

Zebrania, za pośrednictwem Platformy, odbywać się będą w następujących datach i godzinach:

 1. Grupa Członkowska Miechów – w dniu 28 października 2021 r. o godz. 10:00
 2. Grupa Członkowska Szczurowa – w dniu 28 października 2021 r. o godz. 13:00

 

W celu uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania Grupy Członkowskiej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Członek powinien zgłosić swoje uczestnictwo poprzez osobiste przybycie w dniu i w godzinach wskazanych poniżej w punktach wskazanych poniżej, w celu otrzymania loginu i hasła do Platformy. Wydanie Członkowi loginu i hasła następują za pisemnym potwierdzeniu odbioru loginu i hasła, po okazaniu przez Członka dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, takiego jak paszport, w celu weryfikacji tożsamości Członka.
 

Poniżej wskazane są punktu zgłoszeń (punkty odbioru loginu i hasła) („Punkty Zgłoszeń”) oraz daty i godziny zgłoszeń i odbioru loginu i hasła.

Dla Grupy Członkowskiej Miechów :

 1. Oddział Miechów  – lokal przy ul. Rynek 16, 32-200 Miechów w dniu 25 października 2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00

Dla Grupy Członkowskiej Szczurowa :

 1. Oddział Szczurowa - lokal przy ul. Rynek 3c, 32-820 Szczurowa w dniu 25 października 2021 r. w godzinach od 10:00 do 14:00

Dla wszystkich członków, którzy nie mogli dokonać zgłoszeń i odbioru loginu i hasła w terminach powyższych ustala się, że dodatkowo będzie można dokonać również osobiście w I Oddziale Kraków przy ul. Rynek Kleparski 8 w Krakowie, w dniach:

 1. 26 października 2021 r. w godzinach od 8:00 do 14:00
 2. 27 października 2021 r. w godzinach od 10:00 do 16:00

W przypadku uczestnictwa w podejmowaniu uchwał Zebrania Grupy Członkowskiej poprzez pełnomocnika, zamiast Członka do Punktu Zgłoszenia w celu odbioru loginu i hasła zgłasza się pełnomocnik. Pełnomocnik otrzyma login i hasło za pisemnym potwierdzeniem odbioru po okazaniu przez niego dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, takiego jak paszport, w celu weryfikacji tożsamości pełnomocnika, oraz po złożeniu przez niego pełnomocnictwa w formie pisemnej udzielonego przez Członka. Krakowski Bank Spółdzielczy zachowuje dokument pełnomocnictwa (Przykładowy wzór pełnomocnictwa).
 

Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego oraz Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej oraz postulatów, wniosków i opinii, odbywa się w momencie zgłoszenia uczestnictwa w Punktach Zgłoszeń wskazanych powyżej w punkcie odbioru loginu i hasła jak też w formie czatu, na Zebraniu Grupy Członkowskiej (Formularz zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej). Osoba zgłaszająca danego kandydata na Przewodniczącego lub Sekretarza powinna w momencie zgłoszenia kandydata złożyć oprócz wypełnionego formularza również pisemną zgodę danego kandydata na kandydowanie (Przykładowy wzór zgody na kandydowanie na Przewodniczącego/Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej).
 

Na potrzeby dokonywania zgłoszeń oraz odbierania loginów i haseł wprowadzone zostaną odpowiednie rygory sanitarno-higieniczne, z którymi mogą wiązać się utrudnienia lub wymagać będą odpowiedniego czasu. Mając jednak na względzie bezpieczeństwo zdrowotne prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do nich.
 

Szczegółowe zasady procedowania związane z Zebraniami Grup Członkowskich określa aktualny Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej, który załączony jest pod poniższym linkiem.
 

Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej
 

Instrukcja logowania i obsługi Platformy, za pośrednictwem której oddawane będą głosy zamieszczona jest pod poniższym linkiem.
 

Instrukcja logowania i obsługi Platformy
 

Obrady Zebrań Grup Członkowskich będą transmitowane za pośrednictwem sieci Internet. Szczegóły dotyczące zasad udostępniania transmisji zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku przed rozpoczęciem obrad Zebrań Grup Członkowskich.

 

Niezależnie od oddawania głosu za pośrednictwem Platformy, przewiduje się możliwość wyrażania uwag, postulatów, wniosków i opinii w zakresie punktów objętych porządkiem obrad za pośrednictwem udostępnionego narzędzia komunikacyjnego. Szczegóły dotyczące zasad korzystania z komunikatora zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku przed rozpoczęciem obrad Zebrań Grup Członkowskich.

Na stronie internetowej Banku mogą być zamieszczone także inne przydatne informacje i dokumenty.

Mając na względzie wyżej przedstawione okoliczności uprzejmie prosimy o śledzenie aktualności na stronie internetowej Banku.

 

W celu uczestnictwa zdalnego w Zebraniach, w tym uczestnictwa w głosowaniu za pośrednictwem Platformy, należy dysponować komputerem z systemem Windows z aktualną przeglądarką typu Firefox, Chrome, Opera, Edge lub urządzenie mobilnym (w tym smartphonem) z systemami iOS lub android z aktualną przeglądarką typu Firefox, Chrome, Opera oraz Safari.

 

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
 3. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli, zgodnie z ramowym porządkiem obrad tego Zebrania.
 4. Dyskusja.
 5. Zgłaszanie wniosków.
 6. Zamknięcie Zebrania.

 

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.