logo
Oferta pracy - specjalista w Biurze Zgodności

Krakowski Bank Spółdzielczy ogłasza nabór do Centrali KBS, na stanowisko: specjalista w Biurze Zgodności (specjalista compliance) - miejsce pracy: Siepraw koło Krakowa.

Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@kbsbank.com.pl

 

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/a za:

 • analizę przepisów prawa i standardów rynkowych mających wpływ na działalność banku,
 • identyfikowanie, ocenę i monitorowanie ryzyka braku zgodności,
 • mapowanie ryzyka braku zgodności,
 • testowanie procesów biznesowych banku,
 • ocenę  reklamy produktów banku,
 • uczestnictwo w projektach wdrożeniowych nowych produktów bankowych, a także ocenę produktów bankowych pod kątem ich zgodności z prawem,
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych banku,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w obszarach wpływających na ryzyko braku zgodności.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy w Banku,
 • wykształcenia prawniczego,
 • wykształcenia innego niż prawnicze, w przypadku doświadczenia w pracy w bankach lub innych instytucjach finansowych, na stanowiskach compliance, stanowiskach w działach audytu lub w działach analizy ryzyka,
 • pozytywnego nastawienia do ludzi i otwartości na zmiany,
 • odpowiedzialności, inicjatywy, samodzielności i konsekwencji w działaniu,
 • umiejętności szybkiego uczenia się i chęci rozwoju kompetencji niezbędnych na stanowisku,
 • łatwości w budowaniu relacji,
 • otwartości na pracę zespołową.

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w polskim Banku z ponad 100-letnią tradycją.

Pracę w miłej atmosferze, w zespole złożonym ze specjalistów z zakresu bankowości.

W CV należy zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Bank Spółdzielczy danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko specjalisty. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie. Zostałam/łem poinformowana/ny, że zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) związane z ochroną danych osobowych informujemy o najważniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzoną przez Krakowski Bank Spółdzielczy rekrutacją:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, adres e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl, tel. 12 428 62 00 lub 12 428 62 36.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@kbsbank.com.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom.
 5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe, będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ponadto ma Pan/Pani, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Podanie Pana/Pani danych osobowych, w celu rekrutacji na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu jest dobrowolne, a zakres niezbędnych danych wynika z art. 221 kodeksu pracy i jest niezbędny do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w procesie rekrutacji.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt w ROR

Na dowolny cel!

 

Sprawdź

Kredyt Mieszkaniowy

Szeroki

zakres

finanso-

wania

 

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.