logo
Oferta pracy KBS Centrala-Biuro IT

Krakowski Banku Spółdzielczy ogłasza nabór do Centrali w Krakowie ul. Rynek Kleparski 8,31-150 do Biura Informatyki na stanowisko Specjalista IT.
Oferty prosimy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@kbsbank.com.pl.

Do głównych zadań pracownika będzie należeć:

 • Zapewnienie wsparcia informatycznego dla pracowników firmy w zakresie sprzętu i oprogramowania;
 • Administrowanie siecią komputerową, instalacja, konfiguracja i administracja firewallami, routerami oraz switchami;
 • Administrowanie systemami operacyjnymi i wirtualizacyjnymi: MS Windows Server, Linux, Vmware;
 • Konfigurowanie i zarządzanie sprzętem sieciowym: Cisco, FortiNet, PaloAlto Networks,
 • Administrowanie serwerami i usługami Microsoft: Active Directory, Exchange, Sharepoint,
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie błędów i zgłoszeń użytkowników.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum wyższe preferowane informatyczne;
 • Minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań;
 • Dobra znajomość protokołów routingu dynamicznego (BGP, OSPF);
 • Wiedza z zakresu konfiguracji switchy i routerów firmy Cisco oraz firewalli (FortiNet, PaloAlto Networks);
 • Dobra znajomość zagadnień sieciowych: VPN, DNS, DHCP, LAN/WAN;
 • Umiejętność konfiguracji protokołów warstwy drugiej L2 (STP, VTP, VLAN);
 • Znajomość środowisk Windows Server 2008/2012;
 • Umiejętność zarządzania i konfigurowania usług: Exchange 2010, Active Directory, Sharepoint;
 • Znajomość zagadnień związanych z systemami wirtualizacyjnymi VMware (wirtualizacja serwerów, vMotion, vSphere, vSwitch, HA);
 • Umiejętność logicznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, zdolność szybkiego uczenia się, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
 • Umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 • Prawo jazdy, kategoria B.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Praca na podstawie umowy o pracę;
 • Pakiet socjalny: prywatna opieka medyczna, karta Benefit;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach z zakresu IT.

W CV należy zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Bank Spółdzielczy danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko Specjalista IT. Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie. Zostałam/łem poinformowana/ny, że zgodę na przetwarzanie moich danych mogę wycofać w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) związane z ochroną danych osobowych informujemy o najważniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzoną przez Krakowski Bank Spółdzielczy rekrutacją:

 1. Pana/Pani danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków, adres e-mail: sekretariat@kbsbank.com.pl, tel. 12 428 62 00 lub 12 428 62 36.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@kbsbank.com.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom.
 5. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe, będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji.
 7. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ponadto ma Pan/Pani, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Podanie Pana/Pani danych osobowych, w celu rekrutacji na stanowisko pracy wskazane w ogłoszeniu jest dobrowolne, a zakres niezbędnych danych wynika z art. 221 kodeksu pracy i jest niezbędny do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w procesie rekrutacji.

Wygodny

Kredyt internetowy

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Kredyt „Wakacyjny”

Na dowolny cel!

Sprawdź

Kredyt mieszkaniowo-

hipoteczny KBS

Promocja do

31.12.2018r

Sprawdź

Wręczenie nagród SKO

 

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.