logo
Komunikat – powiadomienie o poziomie marży za przewalutowanie transakcji wykonanej kartą płatniczą

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty, Bank od 1 września 2021 udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi karty wydanej przez Bank, w przypadku gdy zlecenie denominowane jest w dowolnej walucie kraju EOG - innej niż waluta rachunku - wiadomość elektroniczną (w formie sms-a na numer telefonu wskazany do usługi 3D Secure) o poziomie marży.

 

Marża uwzględnia kwotę łącznych opłat za przeliczenie waluty (dotyczy walut krajów strefy EOG) w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC) i wyrażona jest procentowo.

 

Bank przesyła informację Użytkownikowi bezzwłocznie po otrzymaniu zlecenia płatniczego przeprowadzanego w krajach EOG w walutach tych krajów, dotyczącego wypłaty gotówki z bankomatu lub płatności kartą w punkcie sprzedaży, po pierwszej transakcji wykonanej w danej walucie, w danym miesiącu kalendarzowym.

 

Użytkownik, który nie otrzymuje informacji o poziomie marży, ponieważ nie udostępnił Bankowi numeru telefonu komórkowego do usługi 3D Secure, może w każdej chwili włączyć usługę podając Bankowi ten numer. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji.

 

Bank przekazuje informacje o wysokości marży również na swojej stronie internetowej (w zakładce Karty) poprzez udostępnienie kalkulatora za przewalutowanie transakcji kartowych.

Kredyt

w tempo
Do stu tysięcy na Twoje potrzeby!

Sprawdź

Kredyt

obrotowy

Rozwiń 
skutecznie 
Swoją 
Firmę

Sprawdź
Sprawdź

Kredyt

Raz, Dwa

 

 

Nie czekaj

z marzeniami!

Sprawdź

Kredyt konsolidacyjny

w promocji

 

Sprawdź

Już w naszym Banku!

 

 

Sprawdź
Sprawdź

Zapytaj

o kredyt

 

Sprawdź

Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą

Wypełnij formularz

Sprawdź

Zastrzeż dokumenty

Sprawdź

801 151 101

Pomoc techniczna systemu KBS24:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Pomoc techniczna systemu KBSNet:

tel: 12 428 62 00 lub 12 428 62 36

czynna 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.