Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Włączenie 3D Secure w transakcjach kartowych w Internecie

W celu podwyższenia bezpieczeństwa transakcji internetowych realizowanych za pośrednictwem kart płatniczych Krakowski Bank Spółdzielczy w dniu dzisiejszym tj. 10 maja 2017 r. uruchomił usługę 3D Secure dla wszystkich kart płatniczych klientów KBS.

Usługa polega na  konieczności podania przez Użytkownika/Posiadacza karty - podczas przeprowadzania transakcji internetowej - kodu 3D Secure otrzymanego w postaci wiadomości SMS na zdefiniowany w Krakowskim Banku Spółdzielczym numer telefonu komórkowego.

Transakcja na odległość dla której akceptant wymaga podania kodu 3D Secure nie zostanie zrealizowana, jeśli Użytkownik nie wskazał numeru telefonu komórkowego do usługi. Błędne wprowadzenie dwóch kolejno przekazanych do danej transakcji kodów 3D Secure spowoduje odmowę realizacji transakcji.

Użytkownik może wskazać numer telefonu komórkowego na który przekazywane będą kody 3D Secure w Placówce Banku KBS oraz na infolinii BZ WBK pod numerem znajdującym się na rewersie karty płatniczej +48 61 856 52 78 .