Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością Kredytobiorcy np. zakup materiałów surowców, towarów finansowanie należności za wykonane roboty, usługi, dostawy; spłatę zadłużenia z tytułu kredytów obrotowych w innych bankach.
Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach , uzasadnionych np. rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności kredyt obrotowy w rachunku kredytowym może być udzielony jako kredyt długoterminowy z okresem spłaty do 5 lat.
Okres kredytowania: standardowo do 36 miesięcy.
Oprocentowanie kredytu: w oparciu o WIBOR 1M i marżę Banku.

Zapytaj o kredyt przez internet