Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Rachunki Rad Rodziców

Rachunki Rad rodziców otwierane są na wniosek uprawnionych osób posiadających pisemne upoważnienie w tym zakresie udzielone przez radę rodziców. Na rachunku oszczędnościowym Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Oprocentowanie środków zgromadzanych na rachunku oszczędnościowym Rady rodziców jest zmienne i wynosi 0,60% w skali roku.
Ze środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym Rady rodziców, Bank otwiera rachunki terminowych lokat oszczędnościowych o zmiennej lub stałej stopie procentowej.