Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Rachunki

Krakowski Bank Spółdzielczy prowadzi rachunki bankowe dla osób fizycznych, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.
Atrakcyjne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach, a ponadto uzupełnienie ich szeregiem produktów i usług proponowanych przez Bank umożliwia wygodne i nowoczesne zarządzanie Państwa finansami.