Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Obsługa dewizowa

Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje usługi dewizowe obejmujące miedzy innymi:
otwieranie i prowadzenie rachunków w walutach wymienialnych rachunków oszczędnościowych, terminowych lokat oszczędnościowych w USD i EUR; Dokonywanie przekazów pieniężnych za granicę oraz otrzymywanie przekazów pieniężnych z zagranicy (dla Klientów KBS, jak i osób nie posiadających rachunku bankowego) oraz skup i sprzedaż walut obcych w gotówce.