Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS udzielany jest w PLN z przeznaczeniem m. in. na:

  • zakup mieszkania, domu na rynku pierwotnym i wtórnym,
  • zakup działki budowlanej,
  • nabycie lokalu mieszkalnego od gminy, lokalu zakładowego,
  • dopłatę związaną z zamianą, przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu na własnościowe,
  • budowę, remont, rozbudowę domu lub mieszkania,
  • refinansowanie wydatków mieszkaniowych
  • na spłatę kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku.
Kwota kredytu: od 50.000 zł!
Okres spłaty: do 20 lat!
Brak opłaty przygotowawczej!
Brak opłat za wcześniejszą spłatę!
Oprocentowanie: 5,73 % (WIBOR 3M + marża banku),
Kredyt hipoteczny jest kredytem o zmiennej stopie oprocentowania. Ewentualny wzrost wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w trakcie spłaty kredytu oznacza dla Kredytobiorcy wyższą ratę.
Prowizja: 1,75%!
Bank wymaga ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości mieszkalnej. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie nieruchomości.
Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 80% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek  zdarzeń  losowych.
Udzielenie kredytu, jego wysokość i okres spłaty uzależnione są między innymi od Państwa zdolności kredytowej.
Reprezentatywny przykład:
• całkowita kwota kredytu hipotecznego: 178 000,00 zł,
• całkowity koszt kredytu hipotecznego: 101 836,63 zł,
• całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 279 836,63 zł,
• zmienne oprocentowanie kredytu 5,73% w stosunku rocznym stanowiące sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M i Marży Banku,
• rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 6,29%,
• 192 rat w wysokości: 1 418,57 zł (kapitał + odsetki).
• Koszty ujęte w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego:
- Suma odsetek kredytowych wyliczona wg przyjętej w umowie stopy oprocentowania: 94 364,13 zł.
- Prowizja za udzielenie kredytu płatna jednorazowo:  3 115,00 zł.
- Będą Państwo musieli ponieść koszty ustanowienia hipoteki (wysokość poniższych kosztów ustanowienia hipoteki jest niezależna od Banku):
1 - koszt wpisu hipoteki: 200,00 zł,
2 - koszt podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 zł,
- Opcjonalnie Koszty ponoszone okresowo (nieujęte w ratach):
1 - Ubezpieczenie nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (od ognia i innych zdarzeń losowych) - składka roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie założono składkę roczną w wysokości 133,50 zł).
2 - Ubezpieczenie na życie kredytobiorcy – składka jednorazowa lub roczna, płatna z góry, jeżeli jest znana Bankowi (w reprezentatywnym przykładzie nie zakładano tego rodzaju ubezpieczenia).

W reprezentatywnym przykładzie założono, że Bank udzielił kredytu mieszkaniowo-hipotecznego KBS w wysokości 178 000 zł, spłacanego w 192 równych ratach miesięcznych. Zabezpieczona hipotecznie nieruchomość o wartości 222 500 zł została ubezpieczona przez Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. S. Małachowskiego 10. Założono również, że wysokość raty nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania, a spłaty będą dokonywane terminowo. Symulację sporządzono na dzień 24.07.2017 r. Klient ma prawo wyboru ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych został wskazany jedynie w celu przedstawienia reprezentatywnego przykładu. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

O szczegóły proszę pytać w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.