Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Kredyt konsolidacyjny Promocja

Skonsoliduj kredyty i pożyczki w Krakowskim Banku Spółdzielczym.
•    jeżeli masz jeden lub kilka kredytów (np. kredyty lub pożyczki gotówkowe, samochodowe, limit w karcie kredytowej lub w ROR), możesz przenieść je do nas,
•    łatwiej spłacisz swoje stare zobowiązania, zamieniając je na jeden kredyt z korzystną ratą,
•    możesz także otrzymać dodatkową gotówkę na niespodziewane wydatki.

Promocja kredytu „Konsolidacyjnego” dla osób fizycznych obowiązuje od dnia 20.03.2017r. do dnia 31.12.2017r. Przedmiotem promocji jest nabycie przez Uczestnika Promocji prawa do niższej marży w Kredycie, niż wynika to z „Tabeli Oprocentowania kredytów w Krakowskim Banku Spółdzielczym” oraz  stałej prowizji za udzielnie Kredytu, niższej niż średnia wynikająca z regularnego cennika. Uczestnikiem może być osoba, która w trakcie trwania Promocji złoży wniosek o udzielenie kredytu na kwotę od 5.000 zł do 80.000 zł, na dowolny okres kredytowania, nie dłuższy niż 96 miesięcy; w bankowym raporcie kredytowym otrzyma ocenę punktową BIKSco CreditRisk 3 w wysokości minimum 390 punktów; uzyska pozytywną decyzję kredytową; podpisze umowę o kredyt. Regulamin promocji dostępny jest w placówkach KBS.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne: 6,8% (WIBOR 6M + marża Banku).
Kwota kredytu: od 5.000 zł do 80.000 zł.
Prowizja za udzielenie kredytu: 6%.
Okres spłaty: do 96 miesięcy.
Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Klienta.
Istnieje możliwość skorzystania z ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,86%, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 80.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 108.920,78 zł, oprocentowanie zmienne 6,80 % w stosunku rocznym, całkowity koszt kredytu 28.920,78 zł (w tym: prowizja 4.800,00 zł, odsetki 24.120,78 zł), spłata kredytu nastąpi w 96 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych: 95 rat w wysokości 1.084,62 zł, ostatnia 96 rata wyrównawcza w wysokości 1.081,88 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.03.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie bez dobrowolnego ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzeń losowych. W reprezentatywnym przykładzie zało-żono, że Klient posiada minimum 390 punktów „BIKSco CreditRisk 3” w raporcie kredytowym BIK. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.