Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy

Posiadanie w Krakowskim Banku Spółdzielczym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) zwanego inaczej kontem osobistym umożliwia sprawne, komfortowe i bezpieczne zarządzanie finansami w sposób maksymalnie prosty i zdecydowanie najtańszy.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób, które zadeklarują stały miesięczny wpływ na rachunek. Bank nie stawia wymogu minimalnej kwoty wpłaty. Wpływy mogą być zadeklarowane jako wpłata na rachunek lub jako wpływ z tytułu pensji, stypendium, renty czy emerytury. 

Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym wynosi 0 %.
- wpłaty i wypłaty bez prowizji,
- wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz.

USŁUGI DODATKOWE:
Celem ułatwienia efektywnego zarządzania środkami na rachunku ROR, proponujemy również korzystanie z dodatkowych usług, takich jak:

  •  stałe zlecenie – to wygodna forma regulowania cyklicznych płatności. Dzięki tej usłudze to Bank pilnuje terminów płatności Twoich comiesięcznych stałych opłat np. z tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu itp. z Twojego rachunku ROR,
  • polecenie zapłaty - za zgodą posiadacza rachunku zakład energetyczny, gazowniczy czy sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za gaz, prąd czy telefon,
  • Karta VISA - posiadacz tej karty VISA ma możliwość wypłaty swoich pieniędzy - bez pobierania opłat za transakcje - w sieci ponad 3.500 bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet,
  • Bankowość elektroniczna KBS24 - Bank przez Internet, czyli system KBS24 pozwoli przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na: dokonywanie zleceń z rachunków, zakładanie rachunków lokat, tworzenie poleceń przelewu, przelewów z odroczonym terminem płatności, definicji przelewów (np. ZUS, US i inne), realizację stałych zleceń, przeglądanie i drukowanie szczegółów płatności, przeglądanie stanów i obrotów na rachunkach, przeglądanie aktualnej tabeli kursów walut (kursów własnych Banku i kursów NBP), przeglądanie blokad środków na Rachunku z tytułu transakcji kartami płatniczymi, czy wyszukiwanie Urzędów Skarbowych,
  • SMS Banking - w ramach tej usługi za pomocą SMS-a posiadacz rachunku może uzyskać informacje o każdej zmianie salda, stanie rachunku na początek dnia roboczego, otrzymanych wpłatach jak również debecie na rachunku.

Każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego może lokować swoje oszczędności na terminowych lokatach oszczędnościowych DUET, których oprocentowanie jest wyższe od oprocentowania lokat dla osób nie posiadających w naszym Banku rachunków ROR.

Zakładając ROR w Krakowskim Banku Spółdzielczym zyskujesz atrakcyjny kredyt w rachunku!