Bankowość internetowa KBS24 - logowanie Nowość - Bankowość internetowa dla firm KBSNet - logowanie

Karty debetowe i kredytowe

Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków rozliczeniowych (z wyłączeniem rachunków pomocniczych EFEKT) prowadzonych w walucie PLN, Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje karty debetowe VISA.
Posiadacz karty debetowej VISA ma możliwość wypłaty swoich pieniędzy - bez pobierania opłat za transakcje - w sieci ponad 5.000 bankomatów w Polsce oraz realizowania zakupów przy użyciu naszej karty – również przez Internet. Dodatkowo może dokonywać płatności bezstykowych VISA PayWave oraz w oznaczonych terminalach POS wypłacać gotówkę dzięki usłudze Cash Back.
Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz zabezpieczeniom karta daje swojemu posiadaczowi całodobowy dostęp do swoich środków bez konieczności stania w kolejce do kasy.

Karta kredytowa VISA CLASSIC to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Wygoda korzystania z karty kredytowej to natychmiastowy i łatwy dostęp do kredytu - karta umożliwia wykorzystanie kredytu w momencie kiedy jest on potrzebny, bez żadnych dodatkowych formalności. To najłatwiejszy sposób na wygodny kredyt oraz spełnienie swoich marzeń!

W Krakowskim Banku Spółdzielczym ubezpieczenie do karty płatniczej PZU Bezpieczny Standard oraz PZU Bezpieczny Komfort jest bez dodatkowych opłat.
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
- ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty lub danych karty utraconej w wyniku rabunku, kradzieży, zgubienia,
- ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu lub terminala POS przy użyciu karty utraconej wskutek rabunku,
- ubezpieczenie zakupów, utrata, zniszczenie, uszkodzenie produktów przeznaczonych do użytku własnego, za które płatność została dokonana przy użyciu karty,
- ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny nabycia przy użyciu karty produktu, którego wartość zakupu jest wyższa od ceny za ten sam produkt w ofercie niższej ceny.
O szczegóły warunków ubezpieczenia pytaj pracowników w placówkach Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Informacja o kartach z funkcją zbliżeniową
1. Karta płatnicza VISA na której umieszczony jest znak graficzny w postaci czterech rozchodzących się fal radiowych, wyposażona jest w aktywną funkcję umożliwiającą wykonywanie transakcji zbliżeniowych.
2. Transakcja zbliżeniowa to transakcja bezgotówkowa zlecona za pomocą karty w punkcie (usługowym lub handlowym) zaopatrzonym w terminal z czytnikiem zbliżeniowym oznaczonym VISA payWave lub znakiem graficznym w postaci czterech rozchodzących się fal radiowych, autoryzowana poprzez zbliżenie karty do czytnika lub poprzez zbliżenie karty do czytnika i użycie poprawnego numeru PIN.
3. Wydawana karta jest kartą nieaktywną. Aby aktywować kartę jej Użytkownik winien dokonać Transakcji lub innych operacji z użyciem poprawnego numeru PIN.
4. Limit dla transakcji zbliżeniowej jest ustalany przez organizację VISA i na terenie Polski wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji dokonywanej bez konieczności podawania numeru PIN. Niezależnie od limitu transakcji zbliżeniowej ze względów bezpieczeństwa może zachodzić konieczność zrealizowania transakcji zbliżeniowej z wykorzystaniem numeru PIN.
5. Korzyścią płynącą z użytkowania karty z funkcją zbliżeniową jest szybkość i wygoda w dokonywaniu transakcji zbliżeniowych oraz bezpieczeństwo z uwagi na fakt, iż karta podczas dokonywania transakcji zbliżeniowej pozostaje cały czas w posiadaniu Użytkownika.
6. Posiadacz/Użytkownik (osoba której została wydana karta) zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia faktu utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do karty telefonicznie w BZ WBK pod numerem telefonu +48 61 856 52 78, który jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
7. Posiadacz/Przedstawiciel ustawowy może zarządzać funkcją zbliżeniową tzn. wyłączyć tę funkcję lub ponownie ją włączyć składając w Banku wniosek w tym zakresie. Użytkownik nie będący Posiadaczem może zarządzać funkcją zbliżeniową – w odniesieniu do Karty której jest posiadaczem - wyłącznie w przypadku udzielenia przez Posiadacza pełnomocnictwa w tym zakresie.
8. Szczegółowe informacje dotyczące kart z funkcją zbliżeniową dostępne są w placówkach Banku.